Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: KURAN ve KUTSAL KİTAP’A GÖRE 100 SORU

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

97. İbrahim’in oğlu İsmail, bir peygamber miydi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tekvin 16:7-15*….Ve RABBİN meleği…Ey Sarayın cariyesi Hacar… Hanımına dön, ve onun eli altında boyun iğ…Senin zürriyetini çoğalttıkça çoğaltacağım, ve çokluğundan sayılmıyacaktır. Ve RABBİN meleği ona dedi: İşte, sen gebesin, ve bir oğul doğuracaksın ve onun adını İsmail koyacaksın, çünkü RAB sana olan cefayı işitti. Ve o,…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

96. Putlara tapınmadığı için ateşe atılan İbrahim miydi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Daniel 3:1-30*…..Kıral Nebukadnetsar bir altın heykel yaptı… Babil vilayetinde Dura ovasında onu dikti… ve vilayetlerin bütün memurlarını toplandılar…heykelin önünde durdular. Ve münadi yüksek sesle bağırdı…her çeşit musiki aletleri sesini işitince yere kapanacaksınız, ve kıral Nebukadnetsarın dikmiş olduğu heykele tapacaksınız; ve kim yere kapanmaz ve tapmaz ise,…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

95. İbrahim İshak’ı kurban edecek miydi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tekvin 22:1-13*….Allah İbrahimi deneyip ona dedi: Ey İbrahim; ve o: İşte ben, dedi. Ve dedi: Şimdi oğlunu, sevdiğin biricik oğlunu, İshakı, al ve Moriya diyarına git, ve orada sana söyliyeceğim dağların biri üzerinde onu yakılan kurban olarak takdim et…Ve İshak babası İbrahime söyliyip dedi: Ey baba;…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

94. Savaşa giderken, dizlerinin üzerine çökerek su içen askerlerin komutanı Talut (Saul) muydu?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Hakimler 7:2-8*….Ve RAB Gideona dedi: Kavmın sayısı yine fazladır; onları suya indir, ve senin için orada onları deniyeyim…Ve kavmı suya indirdi; ve RAB Gideona dedi: Köpeğin dilile içtiği gibi dilile su içen her adamı ayrı, ve içmek için dizleri üzerine çöken her adamı ayrı koyacaksın. Ve…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

93. Tufanda, Nuh’un oğullarından biri boğulduktan sonra, gemisi Cudi dağı üzerine mi oturmuştur?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tekvin 6:9-22……Nuhun zürriyeti bunlardır…üç oğul babası oldu: Sam, Ham ve Yafet…Ve Allah Nuha dedi…Kendine gofer ağacından bir gemi yap…yeryüzü üzerine sular tufanı getiriyorum; yeryüzünde olanların hepsi ölecektir. Fakat seninle ahdimi sabit kılacağım; ve sen ve seninle beraber oğullarının karıları gemiye gireceksin…Nuh Allahın kendisine emrettiği her şeye…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

92. Allah dünyayı yarattıktan sonra, yedinci günde dinlendi mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tekvin 2:2-3*……Ve Allah yaptığı işi yedinci günde bitirdi; ve yaptığı bütün işten yedinci günde istirahat etti. Ve Allah yedinci günü mubarek kıldı, ve onu takdis etti; çünkü Allah yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti. Çıkış 20:8-11……Sebt gününü takdis temek için onu hatırında tut. Altı…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

84. İnsanların dünyevi hayattayken sevinçli ve neşeli olmasıyla ilgili ayetler var mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tesniye 12:12&18…RABBİN önünde siz…sevineceksiniz. Mezmur 5:11……..hepsi sevinsinler, daima sevinçle çağrışsınlar. Mezmur 32:11…….Ey salihler, RAB ile sevinin…sevinçle… Mezmur 132:9 & 16..müttakilerin sevinç ile terennüm etsin. İşaya 61:3 & 7-10*.ağırlık ruhu yerine hamt libasını vermek için beni gönderdi…RAB ile çok mesrur olacağım, canım Allahımla sevinip coşacak. Matta…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

83. Müzik, dans ve ilâhiler ile ilgili ayetler var mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 15:1-2*……Musa ve İsrail oğulları ilahiyi RABBE terennüm ettiler…RAB…mezmurumdur. Çıkış 15:20-21…..Miryam eline tef aldı…bütün kadınlar teflerle ve rakıslarla…çıktılar. Tesniye 31:19-22&30..Musa…ilahiyi yazdı, ve onu İsrail oğullarına öğretti…şu ilahinin sözleri… 2 Samuel 6:14……Davut RABBİN önünde bütün kuvvetile raksediyordu… Mezmur 47:1 & 6-7..Allaha terennüm edin, terennüm edin… Mezmur…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

82. Allah’ın insanlara fiziksel şifa vermesiyle ilgili ayetler var mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 15:26*…….hastalıkların hiç birini sana vermeyeceğim; çünkü ben…şifa veren RAB’İM. Çıkış 23:25……..RABBE ibadet edeceksiniz…hastalığı senin içinden kaldıracağım. Mezmur 30:2……..Ya RAB Allahım, seni imdada çağırdım, ve bana sağlık verdin. Mezmur 103:2-3…..RABBİ…ve bütün iyiliklerini unutma… bağışlayan…hastalıklarını iyi eden. İşaya 53:5………selametimiz için ceza onun üzerine indi …onun berelerile…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

81. “Mut”a (geçici) nikahı helal mıdır?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tesniye 22:13-29*..kadın…adamın karısı olacak; bütün ömrünce onu boşayamayacaktır. Malaki 2:16……..İsrailin Allahı RAB diyor: Ben boşamadan…nefret ederim. Matta 5:27-32……karısını cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayan her adam, onu zinaya itmiş olur. Matta 19:4-6…….Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın. Matta 19:9………cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina…
Devamı