Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: İsa Mesih Hakkındaki Sorular

İsa Mesih Kim

İsa bir Cuma günü mü çarmıha gerilmişti? Eğer bir Cuma günü çarmıha gerildi ise ve bir Pazar günü ölümden dirildi ise mezarda nasıl üç gün geçirmiştir?

Soru : İsa bir Cuma günü mü çarmıha gerilmişti? Eğer bir Cuma günü çarmıha gerildiyse ve bir Pazar günü ölümden dirildiyse mezarda nasıl üç gün geçirmiştir? Yanıt: Kutsal Kitap İsa’nın haftanın hangi gününde çarmıha gerildiğini kesin bir şekilde söylemez. Bu konuda en yaygın olan görüşler bu olayın bir Cuma ya da bir Çarşamba gününde gerçekleştiğinden yanadır.…
Devamı

İsa Mesih Kim

İsa ölümüyle dirilişi arasında cehenneme gitti mi?

Soru : İsa ölümüyle dirilişi arasında cehenneme gitti mi? Yanıt: Bu soru konusunda epey karışıklık vardır. Bu kavram öncelikle, “İsa Cehenneme indi” diyen Elçilerin İnanç Bildirisi’nden gelir. Ayrıca, nasıl tercüme edildiklerine bağlı olarak, İsa’nın “cehennem”e gittiğini tanımlayan birkaç Kutsal Kitap ayeti de vardır. Bu konuyu incelerken, ilk önce Kutsal Kitap’ın ölüler diyarı hakkında öğrettiklerini anlamak önemlidir.İbranice…
Devamı

İsa Mesih Kim

İsa, ölümüyle dirilişi arasında geçen üç gün boyunca neredeydi?

Soru : İsa, ölümüyle dirilişi arasında geçen üç gün boyunca neredeydi? Yanıt: 1 Petrus 3:18-19 şöyle bildirir: “Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi. Ruhta gidip bunları zindanda olan ruhlara da duyurdu.” 18’ci ayetteki “Ruhta” sözü, “bedende”…
Devamı

İsa Mesih Kim

Bakireden doğum neden çok önemlidir?

Soru : İsa’nın Tanrı Oğlu olması ne anlama gelir? İsa Tanrı’nın oğlumu Yanıt: Bakireden doğum doktrini çok önemlidir (Yeşaya 7:14; Matta 1:23; Luka 1:27, 34). İlk olarak Kutsal Kitap’ın bu olayı nasıl tanımladığına bir bakalım. Meryem’in, “Bu nasıl olur?” sorusuna karşılık (Luka 1:34), Cebrail şöyle demişti: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge…
Devamı

İsa Mesih Kim

İsa’nın Tanrı Oğlu olması ne anlama gelir?

Soru : İsa’nın Tanrı Oğlu olması ne anlama gelir? İsa Tanrı’nın oğlumu Yanıt: İsa, baba ve oğul denildiğinde, sözün gündelik kullanılışında taşındığı anlamda Tanrının Oğlu değildir. Tanrı evlenip de çocuk sahibi olmadı. İsa, Tanrının insan biçimine büründüğü anlamında Tanrının Oğludur (Yuhanna 1:1,14). İsa, Kutsal Ruh tarafından oluştuğu anlamında Tanrının Oğludur. Luka 1:35 şöyle buyuruyor: “Melek ona…
Devamı

İsa Mesih Kim

İsa Mesih’in ölümden dirildiği doğru mudur?

Soru : İsa Mesih’in ölümden dirildiği doğru mudur? Yanıt: Kutsal Yazılar, İsa Mesih’in ölümden gerçekten de dirildiği konusunda kati kanıtlar sunar. Mesih’in ölümden dirilmesi Matta 28:1-20; Markos 16:1-20; Luka 24:1-53; ve Yuhanna 20:1–21:25’de kaydedilmiştir. Dirilmiş Mesih Elçilerin İşleri Kitabı’nda da insanlara gözükmüştür (Elçilerin İşleri 1:1-11). Bu ayetlerden Mesih’in dirilişi konusunda birkaç “kanıt” elde edebiliriz. Bunların ilki,…
Devamı

İsa Mesih Kim

İsa gerçekten yaşadı mı? İsa Mesih hakkında herhangi bir tarihsel kanıt var mı?

Soru : İsa gerçekten yaşadı mı? İsa Mesih hakkında herhangi bir tarihsel kanıt var mı? Yanıt: Bu soru sorulduğunda, tipik olarak, bu soruyu soran kişi soruya, “Kutsal Kitap’ın dışında” sözleriyle otorite kazandırmaya çalışır. Biz, Kutsal Kitap’ın İsa’nın varlığı konusunda kanıt kaynağı sayılamayacağı düşüncesine katılmıyoruz. Yeni Antlaşma olan İncil’de İsa Mesih’ten söz eden yüzlerce ayet vardır. Müjdeler’in…
Devamı

İsa Mesih Kim

Mesih’in Tanrısallığı Kutsal Kitap tarafından doğrulandı mı?

Soru : Mesih’in Tanrılığı Kutsal Kitap’a uygun bir şey midir? Yanıt: İsa’nın Kendisi hakkındaki kesin iddialarına ek olarak, öğrencileri de Mesih’in Tanrılığını kabul etmişti. Günah Tanrı’yı rencide ettiği için sadece Tanrı’nın yapabileceği bir şey olan günahları bağışlama hakkına İsa’nın sahip olduğunu iddia etmişlerdi (Elçilerin İşleri 5:31; Koloseliler 3:13; Mezmur 130:4; Yeremya 31:34). Bu son iddiayla yakından…
Devamı

İsa Mesih Kim

İsa Tanrı mı? İsa, her hangi bir zaman Tanrı olduğunu iddia etti mi?

Soru : İsa Tanrı mıdır? İsa hiç Tanrı olduğunu iddia etmiş midir? Yanıt: Kutsal Kitap hiçbir zaman İsa’nın açık bir şekilde “Ben Tanrı’yım” dediğini kaydetmez. Ancak bu O’nun Tanrı olduğunu bildirmediği anlamına gelmez. Örneğin, İsa’nın Yuhanna 10:30’daki “Ben ve Baba biriz” sözlerine bakalım. O’nun burada Tanrı olduğunu iddia ettiğini anlamak için Yahudiler’in bu bildiriye gösterdikleri tepkiye…
Devamı

İsa Mesih Kim

İsa Mesih kimdir?

Soru : İsa Mesih Kimdir? Yanıt: “Tanrı var mı?” sorusundan farklı olarak, İsa Mesih’in yaşayıp yaşamadığını sorgulayan çok az insan vardır. İsa’nın 2000 yıl önce yeryüzünde, İsrail’de yaşayan bir adam olduğu genel olarak kabul edilen bir gerçektir. Tartışma, İsa’nın tam olarak kim olduğu konuşulunca başlar. Hemen hemen her büyük din, İsa’nın bir peygamber, ya da iyi…
Devamı