Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

93. Tufanda, Nuh’un oğullarından biri boğulduktan sonra, gemisi Cudi dağı üzerine mi oturmuştur?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 6:9-22……Nuhun zürriyeti bunlardır…üç oğul babası oldu: Sam, Ham ve Yafet…Ve Allah Nuha dedi…Kendine gofer ağacından bir gemi yap…yeryüzü üzerine sular tufanı getiriyorum; yeryüzünde olanların hepsi ölecektir. Fakat seninle ahdimi sabit kılacağım; ve sen ve seninle beraber oğullarının karıları gemiye gireceksin…Nuh Allahın kendisine emrettiği her şeye göre yaptı; öyle yaptı.

Tekvin 7:7………Ve tufanın suları yüzünden, Nuh, ve oğulları, ve karısı, ve oğullarının karıları kendisile beraber gemiye girdiler.

Tekvin 8:4*……..Ve gemi yedinci ayda, ayın on yedinci gününde, Ararat dağları üzerine oturdu.

Tekvin 8:18*…….Nuh kendisile beraber oğulları, ve karısı, ve oğullarının karıları çıktılar.

Tekvin 10:1……..NUHUN oğulları Sam ve Ham ve Yafetin zürriyetleri bunlardır:…

1 Petrus 3:20……Nuh’un günlerinde…O gemide…sekiz kişi, suyla kurtuldu. 

KURANA GÖRE
Hud 11:42-43*……Nuh bir kenarda duran oğluna: “Yavrum, bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma!” diye seslendi. (Oğlu: “Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.” dedi. (Nuh): “Bugün, Allah’ın emrinden koruyacak hiçbir şey yoktur, ancak O’nun acıdığı (insanlar kurtulur).” dedi. Ve aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu. Hud 11:44 & 49*….“Ey yer, suyunu yut ve ey gök tut!” denildi. Su azaldı, iş bitirildi (Gemi) Cudi’ye oturdu. “Haksızlık yapan kavim yok olsun!” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir