Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: Dua Hakkındaki Sorular

Günahkarın Duası nedir?

Toplu olarak edilen dua önemli midir? Toplu olarak edilen dua bireyin kendi kendine dua etmesinden daha mı güçlüdür?

Soru : Toplu olarak edilen dua önemli midir? Toplu olarak edilen dua bireyin kendi kendine dua etmesinden daha mı güçlüdür? Yanıt: Toplu olarak edilen dua, tapınma, sağlam doktrin, Rab’bin Sofrası (komünyon) ve paydaşlıkla birlikte, kilisenin yaşamının önemli bir parçasıdır. İlk kilise, elçilerin doktrinini öğrenmek, ekmek bölmek ve birlikte dua etmek için düzenli bir şekilde bir araya…
Devamı

Günahkarın Duası nedir?

İsa’nın ismiyle dua etmek ne anlama gelir?

Soru : İsa’nın ismiyle dua etmek ne anlama gelir? Yanıt: İsa’nın ismiyle dua etmek, Yuhanna14:13-14’de öğretilmiştir. Bu ayetler şöyle der: “Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.” Bazı insanlar, bir duanın sonunda “İsa’nın ismiyle” demenin Tanrı’nın istenilen şeyi her zaman vermesiyle sonuçlandığını düşünerek bu ayeti yanlış kullanırlar.…
Devamı

Günahkarın Duası nedir?

Tanrı’nın dualarımı yanıtlamasını nasıl sağlayabilirim?

Soru : Tanrı’nın dualarımı yanıtlamasını nasıl sağlayabilirim? Yanıt: Birçok insan yanıtlanan duanın, Tanrı’nın Kendisine sunulan bir dua isteğini yerine getirmesi olduğuna inanır. Eğer bir dua isteği yerine gelmezse, bu “yanıtlanmamış” bir dua olarak kabul edilir. Ancak bu, dua konusunda doğru olmayan bir anlayıştır. Tanrı, Kendisine sunulan her duayı yanıtlar. Tanrı dualarımıza bazen “hayır” ya da “bekle”…
Devamı

Günahkarın Duası nedir?

Aynı şey için tekrar tekrar dua etmek kabul edilebilir bir şey midir, yoksa sadece bir kez mi istemeliyiz?

Soru : Aynı şey için tekrar tekrar dua etmek kabul edilebilir bir şey midir, yoksa sadece bir kez mi istemeliyiz? Yanıt: İsa, Luka18:1-7’de, duada sebat etmenin önemini göstermek için bir benzetme kullanır. Adil olmayan bir yargıca, davacı olduğu kişiden hakkını alması için gelen bir dul kadının hikayesini anlatır. Kadının duada sebat etmesinden ötürü yargıç yumuşayıp ona…
Devamı

Günahkarın Duası nedir?

Rab’bin Duası nedir ve bu duayı ne zaman etmemiz gerekir?

Soru : Rab’bin Duası nedir ve bu duayı ne zaman etmemiz gerekir? Yanıt: Rab’bin Duası, İsa’nın öğrencilerine Matta 6:9-13 ve Luka 11:2-4’de öğrettiği duadır. Matta 6:9-13 şöyle der: “Bunun için siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı…
Devamı

Günahkarın Duası nedir?

Neden dua etmeli?

Soru : Neden dua etmeli? Tanrı geleceği bildiğinden ve zaten her şeyi denetlediğinden dua etmenin ne gereği var? Eğer Tanrı’nın fikrini değiştiremezsek neden dua edelim ki? Yanıt: Hristiyan için dua etmek nefes almak gibidir. Dua etmek, dua etmemekten daha kolaydır. Çeşitli nedenlerden ötürü dua ederiz. Dua, ilk olarak, Tanrı’ya hizmet etmenin (Luka 2:36-38) ve O’na itaat…
Devamı

Günahkarın Duası nedir?

Günahkarın Duası nedir?

Soru : Günahkârın duası nedir? Yanıt: Günahkârın duası, bir insanın günahkâr olduğunu ve bir Kurtarıcı’ya ihtiyacı olduğunu anladığında ettiği bir duadır. Günahkârın duasını etmek tek başına bir şeyi başarmaz. Gerçek bir günahkârın duası, sadece bir kişinin kendi günahkârlığı ve kurtuluşa olan ihtiyacı konusunda bildiklerini, anladıklarını ve inandıklarını temsil eder.Günahlının duasının ilk yönü, hepimizin günahkârlar olduğumuzu anlamaktır.…
Devamı