Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

84. İnsanların dünyevi hayattayken sevinçli ve neşeli olmasıyla ilgili ayetler var mı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tesniye 12:12&18…RABBİN önünde siz…sevineceksiniz.

Mezmur 5:11……..hepsi sevinsinler, daima sevinçle çağrışsınlar.

Mezmur 32:11…….Ey salihler, RAB ile sevinin…sevinçle…

Mezmur 132:9 & 16..müttakilerin sevinç ile terennüm etsin.

İşaya 61:3 & 7-10*.ağırlık ruhu yerine hamt libasını vermek için beni gönderdi…RAB ile çok mesrur olacağım, canım Allahımla sevinip coşacak.

Matta 5:12………Sevinin, sevinçle coşun!

Yuhanna 15:11……sevinciniz tamamlansın diye söyledim.

Yuhanna 16:20-24…sevincinizi kimse sizden alamayacak.

Elç. İş. 5:41……İsa’nın…uğruna hakarete layık görüldükleri için…sevinç içinde…

Elç. İş. 13:52…..Öğrenciler ise sevinç ve Kutsal Ruh’la doluydu.

Romalılar 12:9&15..Ümitle sevinin…Sevinenlerle sevinin…

Romalılar 14:17*…Tanrı’nın egemenliği…doğruluk esenlik ve Kutsal Ruh’ta sevinçtir.

Romalılar 15:13&32.Tanrı…iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

Galatyalılar 5:22..Ruh’un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik…

Filipililer 1:18…her durumda Mesih tanıtılmış oluyor. Buna seviniyorum sevineceğim de.

Filipililer 2:16-18…siz de sevinin ve benim sevincime katılın.

Filipililer 3:1&3..Sonuç olarak kardeşlerim, Rab’de sevinin.

Filipililer 4:4….Rab’de her zaman sevinin; yine…sevinin!

1 Selanikliler 5:16..Her zaman sevinin.

1 Petrus 1:8…….O’na iman ediyor ve sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz.

Esinleme 19:7……Sevinelim ve coşalım! O’nu yüceltelim!

KURANA GÖRE
İnsan 76:11*…….Allah da onları, o günün şerrinden korumuş, onlar(ın yüzlerin)e parlaklık ve (gönüllerine) bir sevinç vermiştir.

Mutaffifin 84:7-9*.(o zaman) kimin kitabı sağından verilirse O, kolay bir hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te insanların hala yaşarken “sevinçli” ve “neşeli” olmalarını teşvik eden 450’den fazla ayet bulunmaktadır. Ama Kur’an’da böyle bir şey çok az görülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir