Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: KURAN ve KUTSAL KİTAP’A GÖRE 100 SORU

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

9. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir “tek” Allah’a mı inanıyorlar?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 20:3………Karşımda başka ilahların olmayacaktır. Tesniye 4:35-39….RAB, kendisi Allahtır, ondan başkası yoktur… Tesniye 6:4-5*…..Dinle, ey İsrail: Allahınız RAB bir olan RABDİR; Tesniye 32:39……ben, ben oyum, ve nezdimde ilah yoktur; 2 Krallar 19:19…sen Yehova, Allah olan ancak sensin. 2 Tarihler 6:14….Ya RAB, İsrailin Allahı senin gibi Allah yoktur.…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

8. Allah’a inananların, Allah’ın gönderdiği bütün Kutsal Kitapları okumaları gerekir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tesniye 6:4-7……bu sözler senin yüreğinde olacaklar…oğullarının zihnine iyice koyacaksın… Yeşu 1:8*……Bu şeriat kitabı senin ağzından ayrılmayacak ve onda yazılmış olanın hepsine göre yapmaya dikkat etmek için kuvvetli ol ve yürekli ol; İşaya 5:11-13&24…vay başına! Rabbin yaptığına dikkat etmiyorlar…bakmıyorlar…bilgi eksikliğinden sürgüne götürüldü. Matta 4:4*………İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı’nın…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

7. Allah’ın gönderdiği kitapları “inkar edenler” lânetli midir?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Sayılar 15:31……RABBİN sözünü hor gördüğü…için…o can mutlaka atılacaktır; fesadı kendi üzerinde… Tesniye 28:15*…..Allahın…sözünü dinlemezsen, bütün şu lânetler senin üzerine gelecekler… Yeremya 3:13…….Ancak fesadını tanı…sözümü dinlemediniz, RAB diyor. Yeremya 5:4……..Gerçek bunlar fakirdirler; sefihtirler çünkü RABBİN yolunu…bilmiyorlar; Yeremya 11:3*……Bu ahdin sözlerini dinlemiyen lânetli olsun… Matta 5:17-19……bu buyrukların en küçüklerinden…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

5. Allah, kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan) koruyacak güçte midir? (Kudret)

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tesniye 10:17……Allahımız RAB…büyük, kudretli, ve heybetli… 2 Tarihler 20:6….Ya RAB… kimse sana karşı duramaz. İşaya 14:24 & 27*..Orduların RABBİ and edip dedi…nasıl tasarladımsa öyle duracak…RABBİ tasarladı, ve kim bozar? İşaya 46:9-11……Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım…tasarladım ve onu yapacağım. İşaya 54:10……..selamet ahdim sarsılmaz…RAB diyor. Markos 12:24…….Ne Kutsal…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

4. İlah, kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan) korumak istiyor mu? (Niyet)

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tesniye 4:2……..Size emretmekte olduğum söze bir şey katmıyacaksınız ve ondan eksiltmeyeceksiniz… Tesniye 12:32…….bir şey katmayacaksın…eksiltmeyeceksiniz… Nehemya 9:5-6…….sen yarattın, ve onların hepsini korursun; Mezmur 12:6-7……RABBİN sözleri pak sözlerdir…Onları sen tutacaksın…ebediyen koruyacaksın. Mezmur 36:5-7*…..Hükümlerin büyük engindir. Ya RAB, insanı…sen korursun. Adem oğulları kanatlarının gölgesine sığınır. Mezmur 89:33-34….ve dudaklarımdan çıkanı…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

3. Allah Kitab-ı Mukaddes’i (Tevrat, Zebur ve İncil) Yahudiler aracılığıyla mı gönderdi?

3. Allah Kitab-ı Mukaddes’i (Tevrat, Zebur ve İncil) Yahudiler aracılığıyla mı gönderdi? Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tesniye 7:6……..sen Allahın RABBE mukaddes bir kavmsın; Allahın RAB yeryüzünde olan bütün kavmlardan kendine has kavm olmak üzere seni seçti. Tesniye 14:2…….bütün kavmlardan üstün olarak, kendisine has bir kavm olmak üzre seni seçti. Tesniye 26:19……Allahın…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

2. Kitab-ı Mukaddes Allah’ın sözü müdür? (Tevrat, Zebur, ve İncil)

2. Kitab-ı Mukaddes Allah’ın sözü müdür? (Tevrat, Zebur, ve İncil) Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tesniye 27:26……Bu şeriatın sözlerini yapmak için onları tasdik etmiyen lânetli olsun. Yuhanna 6:68…….Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.  Romalılar 15:4…..Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için… Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye yazıldı. 1 Korintliler…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

1. Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir?

1. Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir? ** Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE  Tekvin 17:7 & 19…ahdimi, nesillerince ebedî ahit olarak sabit kılacağım…sonra zürriyetile ahdimi ebedî ahit olarak sabit kılacağım. Tesniye 7:7-10…..bin nesle kadar ahdi ve…koruyan… Tesniye 29:29*…..bu şeriatın bütün sözleri…ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır. Mezmur 19:8-9……ebediyen durur; RABBİN hükümleri haktır; Mezmur 33:8-11…..Yüreğinin…
Devamı