Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: Kutsal Ruh Hakkındaki Sorular

Kutsal Ruh

Ruh’un denetiminde yaşamak ne anlama gelir?

Soru : Ruh’un denetiminde yaşamak ne anlama gelir? Yanıt : Elçilerin İşleri kitabında Kutsal Ruh’un alınmasına bilinmeyen dillerde konuşmanın eşlik ettiği üç olay vardır: Elçilerin İşleri 2:4, 10:44-46 ve 19:6. Ancak, Kutsal Kitap’ta bilinmeyen dillerle konuşmanın Kutsal Ruh’u almanın bir kanıtı olması konusunda sadece bu üç olay yer almaktadır. Elçilerin İşleri kitabı boyunca binlerce insan İsa’ya iman…
Devamı

Kutsal Ruh

Bilinmeyen dillerde konuşmak, kişinin Kutsal Ruh’a sahip olduğunun kanıtı mıdır?

Soru : Bilinmeyen dillerde konuşmak, kişinin Kutsal Ruh’a sahip olduğunun kanıtı mıdır? Yanıt : Elçilerin İşleri kitabında Kutsal Ruh’un alınmasına bilinmeyen dillerde konuşmanın eşlik ettiği üç olay vardır: Elçilerin İşleri 2:4, 10:44-46 ve 19:6. Ancak, Kutsal Kitap’ta bilinmeyen dillerle konuşmanın Kutsal Ruh’u almanın bir kanıtı olması konusunda sadece bu üç olay yer almaktadır. Elçilerin İşleri kitabı boyunca…
Devamı

Kutsal Ruh

Bir yetenekle ruhsal bir armağan arasındaki fark nedir?

Soru : Bir yetenekle ruhsal bir armağan arasındaki fark nedir? Yanıt : Yeteneklerle ruhsal armağanlar arasında hem benzerlikler, hem de farklılıklar vardır. Her ikisi de Tanrı’dan gelen armağanlardır. Her ikisinin etkinliği de kullanımla artar. Her ikisinin de bencil amaçlar için değil, başkaları için kullanılması tasarlanmıştır. Birinci Korintliler 12:7 ruhsal armağanların kendimi için değil, başkalarının yararına verilmiş olduğunu…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh bir inanlıyı hiç terk eder mi?

Soru : Kutsal Ruh bir inanlıyı hiç terk eder mi? Yanıt : Basitçe söylemek gerekirse, hayır, Kutsal Ruh gerçek bir inanlıyı hiçbir zaman terk etmez. Bu gerçek, Yeni Antlaşma olan İncil’deki birçok değişik ayette ortaya konulmuştur. Örneğin, Romalılar 8:9 bize şöyle der: “… içinde Mesih’in Ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir.” Bu ayet Kutsal Ruh bir insanın içinde…
Devamı

Kutsal Ruh

Ruh’ta ölmek Kutsal Kitap’a uygun bir şey midir?

Soru : Ruh’ta ölmek Kutsal Kitap’a uygun bir şey midir? Yanıt : “Ruh’ta ölmek,” en yaygın şekliyle bir vaiz ellerini birisinin üzerine koyduğunda ve o kişi, güya Kutsal Ruh’un gücüne yenilerek yere düştüğünde gerçekleşir. Kutsal Ruh’ta ölmeyi uygulayanlar Kutsal Kitap’taki “ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım” (Vahiy 1:17) ya da “yüzüstü yere yığıldım” (Hezekiel 1:28; Daniel 8:17-18, 10:7-9)…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un günümüzde yaşamlarımızdaki rolü nedir?

Soru : Kutsal Ruh’un günümüzde yaşamlarımızdaki rolü nedir? Yanıt : İnsanlığa Tanrı tarafından verilen armağanlar içinde, Kutsal Ruh’un varlığından daha büyük bir armağan yoktur. Kutsal Ruh’un birçok işlevi, rolü ve etkinliği vardır. İlk olarak, Kutsal Ruh dünyanın her yerindeki bütün insanların yüreklerinde etkin olur. İsa öğrencilerine, Kutsal Ruh’u, “günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna…
Devamı

Kutsal Ruh

Dillerde dua etmek nedir? Dillerde dua etmek inanlıyla Tanrı arasındaki bir dua dili midir?

Soru : Dillerde dua etmek nedir? Dillerde dua etmek inanlıyla Tanrı arasındaki bir dua dili midir? Yanıt : Bu konuya ön hazırlık olarak, dillerde konuşma armağanı hakkındaki makalemizi okuyun. Dillerde dua etme konusunda kanıt olarak aktarılan dört ana ayet vardır: Romalılar 8:26; 1 Korintliler 14:4-17; Efesliler 6:18 ve Yahuda ayet 20. Efesliler 6:18 ve Yahuda 20 “Ruh’ta…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’u kederlendirmek / söndürmek ne anlama gelir?

Soru : Kutsal Ruh’u kederlendirmek / söndürmek ne anlama gelir? Yanıt : Kutsal Yazılar’da “söndürmek” sözcüğü kullanıldığında, bu sözcük ateşi söndürmekle ilgilidir. İnanlılar Tanrı’nın zırhının bir parçası olarak iman kalkanını ellerine aldıklarında (Efesliler 6:16), İblis’in ateşli oklarının gücünü söndürmektedirler. Mesih, cehennemi ateşi “söndürülemeyen” bir yer olarak tanımlamıştır (Markos 9:44, 46, 48). Aynı şekilde Kutsal Ruh da, her…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un meyvesi nedir?

Soru : Kutsal Ruh’un Meyveleri Nelerdir? Yanıt : Galatyalılar 5:22-23 bize şöyle der: “Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.” Kutsal Ruh’un meyvesi, Kutsal Ruh’un bir Hristiyan’ın yaşamındaki varlığının sonucudur. Kutsal Kitap herkesin, İsa Mesih’e iman ettiği an Kutsal Ruh’u aldığını açıkça bildirir (Romalılar 8:9;…
Devamı

Kutsal Ruh

Oğul’dan maddesi nedir?

Soru : Oğul’dan maddesi nedir? Yanıt : Oğul’dan maddesi, kilisede Kutsal Ruh’la ilgili bir tartışma nedeniydi ve hâlâ da öyledir. Sorulan soru, “Kutsal Ruh kimden çıktı? Baba’dan mı yoksa Baba ve Oğul’dan mı?” sorusudur. Oğul’dan sözcüğünün Latincesi filioque’dir. İznik İnanç Bildirisi’ne, Kutsal Ruh’un Baba ve “Oğul’dan” çıktığını belirten “ve Oğul’dan” sözcükleri eklenmiş olduğu için bundan “Oğul’dan…
Devamı