Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı fikrini değiştirir mi?

Soru : Tanrı fikrini ve kurallarını değiştirir mi? Yanıt: Malaki 3:6, “Ben RAB’bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!” diye bildirir. Aynı şekilde Yakup 1:17 de bize şöyle der: “Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası’ndan gelir.” Çölde Sayım 23:19’un anlamı da çok açıktır: “Tanrı…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı korkusuna sahip olmak ne anlama gelir?

Soru : Tanrı korkusuna sahip olmak ne anlama gelir? Yanıt: İnanlı olmayan kişi için, Tanrı korkusu, Tanrı’nın yargısından ve Tanrı’dan sonsuzluk boyunca ayrılık olan sonsuz ölümden korkudur (Luka 12:5; İbraniler 10:31). İnanlı için Tanrı korkusu çok farklı bir şeydir. İnanlının korkusu Tanrı’yı yüceltmektir. İbraniler 12:28-29 bunun iyi bir tanımını oluşturur: “Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı herkesi mi sever yoksa sadece Hristiyanlar’ı mı sever?

Soru : Tanrı herkesi mi sever yoksa sadece Hristiyanlar’ı mı sever? Yanıt: Tanrı bir anlamda bütün dünyadaki herkesi sever (Yuhanna 3:16; 1 Yuhanna 2:2; Romalılar 5:8). Bu sevgi sadece Tanrı’nın bir sevgi Tanrısı olduğu gerçeğini temel alan kayıtsız şartsız bir sevgidir (1 Yuhanna 4:8, 16). Tanrı’nın bütün insanlık için olan sevgisi, Tanrı’nın insanları günahlarından ötürü hemen…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı erkek midir, kadın mıdır?

Soru : Tanrı erkek midir, kadın mıdır? cinsiyeti ve şekli Yanıt: Kutsal Kitap’ı incelerken iki nokta açıklığa kavuşuyor. Birincisi, Tanrı’nın bir Ruh olduğu ve insan özelliklerine ya da sınırlarına sahip olmadığıdır. İkincisi de, Kutsal Kitap’ta yer alan bütün kanıtların, Tanrı’nın Kendisini erkek biçiminde vahyettiğine uyduğudur. İlk olarak, Tanrı’nın gerçek doğasının anlaşılması gerekmektedir. Tanrı, kişiliğin bütün özelliklerini…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı hâlâ mucizeler yaratır mı?

Soru : Tanrı hâlâ mucizeler yaratır mı? Yanıt: Birçok insan, Tanrı’nın Kendisini onlara kanıtlaması için mucizeler yaratmasını arzular. “Tanrı bir mucize, bir işaret, bir belirti yapsa inanırım!” der. Ancak bu düşünce Kutsal Kitap’ta yalanlanır. Tanrı, İsrailliler için harika ve güçlü mucizeler yarattığında, bu onların Tanrı’ya itaat etmesini sağlamış mıydı? Hayır, İsrailliler mucizeleri gördükleri halde sürekli olarak…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı neden depremler, kasırgalar ve tusunamiler gibi doğal afetlere izin verir?

Soru : Tanrı neden depremler, kasırgalar ve tsunamiler gibi doğal afetlere izin verir? Yanıt: Tanrı neden depremler, kasırgalar, tsunamiler, tayfunlar, siklonlar, çamur kaymaları ve diğer doğal afetlere izin verir? 2004 yılında Asya’da gerçekleşen tsunami, 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusunda gerçekleşen Katrina Kasırgası ve 2008 yılında Myanmar’da gerçekleşen siklon, birçok insanın Tanrı’nın iyiliğini sorgulamasına neden oldu.…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı günahlı / iman etmeyen birinin dualarını yanıtlar mı?

Soru : Tanrı / Kutsal Kitap cinsiyet ayrımı mı yapar? Yanıt: Cinsiyet ayrımı, genellikle erkek olmak üzere bir cinsin, genellikle kadın olmak üzere diğer cins üzerindeki egemenliğidir. Kutsal Kitap’ta kadınlar hakkında bizim modern kafa yapımıza göre kadınlara karşı ayrımcılık yapıyor görünen birçok kaynak vardır. Ama Kutsal Kitap bir etkinliği tanımladığı zaman bunun, onun o etkinliği onayladığı…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı günahlı / iman etmeyen birinin dualarını yanıtlar mı?

Soru : Tanrı günahlı / iman etmeyen birinin dualarını yanıtlar mı? Yanıt: Yuhanna 9:31 şöyle bildirir: “Tanrı’nın, günahkârları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı, kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler.” Ayrıca, “Tanrı bir günahlının sadece bir tek duasını işitir o da günahlının kurtulmak için ettiği duadır” denmiştir. Bunun sonucu olarak bazıları, Tanrı’nın iman etmeyen birinin duasını…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı neden kıskanç bir Tanrı’dır?

Soru : Tanrı neden kıskanç bir Tanrı’dır? Tanrı kıskançmıdır? Yanıt: “Kıskançlık” sözcüğünün nasıl kullanıldığını anlamak önemlidir. Mısır’dan Çıkış 20:5’deki Tanrı’yı tanımlamak için kullanımı, kıskançlık günahını tanımlamak için kullanımından farklıdır (Galatyalılar 5:20). “Kıskanç” sözcüğünü kullandığımızda onu bizim sahip olmadığımız bir şeye sahip olan birisine haset etme anlamında kullanırız. Bir insan, başka birisinin güzel bir arabası ya da…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tektanrıcılık kanıtlanabilir mi?

Soru : Tektanrıcılık kanıtlanabilir mi? Yanıt: “Tektanrıcılık” sözcüğü, “tek” anlamına gelen “mono” ve “Tanrı’ya inanç” anlamına gelen “teizm” olmak üzere iki sözcüğün bileşimidir. Kesin bir açıklama yapmak gerekirse, tektanrıcılık, tek yaratıcı, yaşamı devam ettiren ve bütün yaratılışın yargıcı olan tek gerçek Tanrı’ya inançtır. Tektanrıcılık, hepsinin üzerinde bir tek en üstün Tanrı olan birçok tanrının varlığına inanç…
Devamı