Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

96. Putlara tapınmadığı için ateşe atılan İbrahim miydi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Daniel 3:1-30*…..Kıral Nebukadnetsar bir altın heykel yaptı… Babil vilayetinde Dura ovasında onu dikti… ve vilayetlerin bütün memurlarını toplandılar…heykelin önünde durdular. Ve münadi yüksek sesle bağırdı…her çeşit musiki aletleri sesini işitince yere kapanacaksınız, ve kıral Nebukadnetsarın dikmiş olduğu heykele tapacaksınız; ve kim yere kapanmaz ve tapmaz ise, hemen o saat ateşi alevli fırının içine atılacaktır…musiki aletleri sesini işitince…heykele taptılar. Bunun üzerine o zaman bazı Kildaniler yaklaşıp Yahudilerden şikayet ettiler…bazı Yahudiler var, Şadrak, Meşak ve Abed-nego; bu adamlar, ey kıral, seni Saymadılar…heykele tapmıyorlar…Şadrakı, Meşakı, ve Abed-negoyu getirsinler diye… emretti…Şadrak Meşak ve Abed-nego cevap verip kırala dediler…ey kıral, senin ilahlarına kulluk etmeyiz, ve dikmiş olduğun altın heykele tapmayız. O zaman Nebukadnetsar kızgınlıkla doldu…ateşi alevli fırına atılsınlar diye…emretti… bağlandılar ve ateşi alevli fırının içine atıldılar…

KURANA GÖRE
Enbiya 21:51-71*…“Yuh size ve Allah’tan başka taptıklarınıza. Aklınızı kullanmıyormusunuz siz?” Dediler: “Onu yakın, tanrılarınıza yardım edin, eğer bir iş yapacaksanız.” Biz de: “Ey ateş İbrahim’e serin ve esenlik ol!” dedik.

Ankebut 29:16-17*..İbrahim’i de (gönderdik). Kavmine dedi ki: “Allah’a kulluk edin, O’ndan korkun…“Siz Allahtan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan uyduruyorsunuz.”

Saffat 37:97-98….“Onun için bir bina yapın da onu ateşe atın” dediler. Ona bir tuzak kurmak istediler, biz de, onları alçak düşürdük. Dipnot : Kitab-ı Mukaddese göre, putlara tapınmadığı için ateşe atılan İbrahim değil, Şadrak, Meşak ve Abed-nego’dur ve onlar M.Ö. 530 civarında Kral Nebukadnetsar döneminde yaşamışlardır. İbrahim ise, M.Ö. 2100 civarında yaşamış ve Kitab-ı Mukaddes’e göre ateşe atılmamıştır. Kur’an’da, anlatılan bu olayda hem isimler farklıdır, hem de arada tahrisel olarak 1500 senelik bir fark vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir