Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: KURAN ve KUTSAL KİTAP’A GÖRE 100 SORU

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

70. Allah’ın insanları günahtan kurtarabilmesi için, bir kurban gerekiyor mu? (fidye veya kefaret)

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tekvin 22:8……..İbrahim dedi: Oğlum…kurban için kuzuyu Allah kendisi tedarik eder. Levililer 16:34….bütün şuçlarından dolayı İsrail oğulları için, yılda bir kere kefaret etmek üzre sizin için, bu ebedi bir kanun olacaktır. Levililer 17:11*…etin canı kandadır…onu mezbah üzerinde canlarınıza kefaret etmek için size verdim. Sayılar 15:22-28…bir can yanlışlıkla…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

69. İnsanların günahtan kurtuluşu, yaptıkları iyi işlere mi bağlıdır?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Matta 20:28……..İnsanoğlu…canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi. Elç. İş. 10:36&43..“O’na inanan herkesin günahları O’nun aracılığıyla bağışlanır.” Romalılar 3:20…..Yasa’nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Romalılar 3:24…..İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Romalılar 4:6*…..Nitekim, iyi işlerine bakmaksızın Tanrı’nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

68. İnsanların “kutsal” olması hakkında ayetler var mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 22:31……..Bana mukaddes adamlar olacaksınız. Levililer 11:44*…Allahınız RAB ben im…mukaddes olun; çünkü ben mukaddesim. Levililer 19:2…..Mukaddes olacaksınız; çünkü ben Allahınız RAB mukaddesim. Levililer 21:7…..kahin Allahına mukaddestir. Tesniye 7:6……..Allahın RABBE mukaddes bir kavmsın …has kavm olmak üzere seni seçti. 1 Korintliler 3:16-17..Tanrı’nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

67. İnsanların kaderi önceden yazılmış mıdır?

67. İnsanların kaderi önceden yazılmış mıdır? ** Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tesniye 11:26……Bakın, ben önünüze bereketi ve lâneti koyuyorum…Allahınız RABBİN emirlerini dinlerseniz, bereket…dinlemezseniz…lânet. Tesniye 30:19*…..Senin önünde hayatla ölümü, bereketle lâneti koyduğuma, gökleri ve yeri size karşı bugün şahit tutuyorum; bunun için hayatı seç, ta ki…yaşıyasın… Yeşu 24:15-22……kime kulluk edeceğinizi bugün…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

66. Ceza olarak, bir hırsızın ellerinin kesilmesi doğru mudur?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 20:15……..Çalmıyacaksın. Çıkış 22:1-4 & 9*..Eğer çaldığı şey…elinde bulunursa, iki kat ödeyecektir. Her suç meselesi hakkında, öküz hakkında, eşek hakkında, koyun hakkında, esvap hakkında, bir kimsenin: Gaip eşya budur, diye iddia ettiği her şey hakkında, ikisinin meselesi Allaha gelecektir; Allahın suçlu çıkardığı kimse komşusuna iki kat…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

65. Allah’ın vahyi dışında, insanların sözlerine ve yorumlarına güvenilir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Eyub 4:17-18…….İnsan Allahtan daha adil olur mu?…İşte o, kullarına güvenmez. Mezmur 41:9……..Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile, üzerime ökçesini kaldırdı. Mezmur 146:3…….Emirlere ve kurtarışı olmıyan adem oğluna güvenmeyin. Sül. Mes. 28:26….Kendi yüreğine güvenen akılsızdır. Yeremya 7:8……..İşte siz faidesiz yalan sözlere güveniyorsunuz. Yeremya 9:3-6……Herkes komşusundan sakınsın, ve…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

64. Allah, doğal haliyle kişilerin aklına, bilgisine, mantığına ve düşüncelerine önem verir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE 1 Samuel 16:7……RAB insanın gördüğü gibi görmez; çünkü insan yüze bakar, fakat RAB yüreğe bakar. Mezmur 94:11…….RAB insanın düşünceleri boş olduğunu bilir. İşaya 44:24-25…..RAB…hikmetleri geri döndüren ve onların bilgisini akılsızlık eden… İşaya 55:8-9*……Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil, RAB diyor. Luka…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

63. Günahın cezası, hayır ve sevaplarla silinebilir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE İşaya 64:6*……..hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün salah işlerimiz kirli esvap gibidir. Yeremya 10:23……Ya Rab, bilirim ki, insanın yolu kendi elinde değildir: adımlarını doğrultmak yürüyen insanın elinde değildir. Yeremya 13:23……Habeş kendi derisini, yahut kaplan kendi beneklerini değiştirebilir mi? o zaman kötülük etmeğe alışmış olan sizler…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

62. Allah küçük günahlara önem verir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Mezmur 119:6…….Senin bütün emirlerini gözettiğimde, O zaman utanmam. Matta 5:18-19……Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmalarını öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Matta 12:36……..Size şunu söyleyeyim, insanlar, söyleyecekleri her…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

61. Günahın cezası cehennem midir?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Sül. Mes. 9:13-18..fakat adam bilmez ki, orada ölüler vardır…ölüler diyarının derinliklerindedir. Yeremya 31:29-31…Herkes kendi fesadı için ölecek… Hezekiel 18:4&20*..suç işliyen can, ölecek olan odur. Daniel 12:2……..yerin toprağında uyuyanlardan bir çoğu …utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar. Matta 5:29-30……günaha sokarsa, onu çıkar, at…tüm vücüdunun cehenneme atılmasından iyidir. Matta 25:30-32…..yararsız…
Devamı