Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: KURAN ve KUTSAL KİTAP’A GÖRE 100 SORU

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

80. Boşanmanın tek geçerli sebebi zina mıdır?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Malaki 2:16……..İsrailin Allahı RAB diyor: Ben boşamadan…nefret ederim, orduların RABBİ diyor; Matta 5:27-32*…..karısını cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayan her adam, onu zinaya itmiş olur. Matta 19:4-6…….Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın. Matta 19:8………İsa…“Musa, karılarınızı boşamanıza, yüreklerinizin katılığından ötürü izin verdi” dedi. Matta 19:9*……..cinsel ahlaksızlıktan başka bir…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

79. Kitaplarda, bir kocanın karısını dövmesine izin verilir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE 1 Korintliler 13:4-8*..Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğü anmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz.…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

78. Allah’ın amacına göre, bir erkek aynı zamanda birden fazla kadın ile evlenebilir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 20:14*…….Zina etmeyeceksin. Matta 19:3-9…….onlar artık iki değil, tek bedendir. 1 Korintliler 7:1-4*.her erkeğin bir karısı, her kadının bir kocası olsun. Galatyalılar 5:19-20..Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat…bencil tutkular, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi…uyarıyorum… 1 Timoteyus 3:2….Ancak gözetmen, ayıplanacak bir yönü olmayan,…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

77. Bir insan cehenneme giderse, daha sonra oradan çıkma olasılığı var mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Daniel 12:2*…….yerin toprağında uyuyanlardan bir çoğu, bunlar ebedi hayat, ve şunlar utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar. Matta 18:8………Eğer elin ya da ayağın seni günah sokarsa,onu kes at. Çolak ya da tek ayaklı olarak yaşama kavuşman, iki el iki ayak sahibi olarak sönmez ateşe atılmandan iyidir. Matta…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

76. Herkes bir süre için cehennemde azap çekecek mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Mezmur 4:3………Fakat bilin ki, RAB müttakiyi kendisi için ayırmıştır. Mezmur 23:4……..Ölüm gölgesi vadisinde gezsem…Şerden korkmam…sen benimle berabersin. İşaya 43:1-3*……RAB…diyor: Korkma, çünkü seni fidye ile kurtardım…sen benimsin. Matta 18:12-14…..göklerdeki Babanız da…hiçbirinin kaybolmasını istemez. Yuhanna 3:16 & 36..O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın…hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 5:24…….beni gönderene…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

75. Cennette, cinsel ilişkiler ve evlilik olacak mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Matta 22:23-33*….“Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir…” Markos 12:18-25…İsa onlara…İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne de evlendirilir. Luka 20:27-36……ölülerin dirilişine…layık görülenler ne evlenir, ne evlendirilir. 1 Korintliler 15:35-52*.et ve kan Tanrı’nın egemenliğini miras alamaz…İşte, size bir sır açıklıyorum. KURANA GÖRE Bakara 2:25 & 259..yararlı…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

74. Dünyanın son günleriyle ilgili (eskatolojik) ayrıntılı bilgiler var mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Daniel 9:24-27…..yetmiş hafta hükmolundu…yedi hafta, ve altmış iki hafta olacak…sonra… Daniel 12:11-13*…mekruh şeyin dikildiği vakitten başlıyarak bin iki yüz doksan gün olacak. Matta 24:3………Söyle bize…senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Matta 24:6-7…….savaş açacak, yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar… Matta 24:21……..o günlerde…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

73. Allah, gerçek Hıristiyanlara sonsuz hayat vaat ediyor mu?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Yuhanna 3:16-18*…Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun…Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Yuhanna 3:36…….Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yuhanna 5:24…….Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

72. İnsanlar Allah’ın çocukları olabilirler mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 4:22-23……RAB şöyle diyor: İsrail, oğlum, ilkimdir…Oğlumu salıver ki… 2 Samuel 7:4&14*…RABBİN şu sözü geldi…Ben ona baba olacağım, ve o bana oğul olacaktır. Eyub 1:6………..Allah oğulları RABBİN önünde kendilerini takdim etmeğe geldikleri gün… Eyub 38:7……….Ve bütün Allah oğulları sevinçle çağrışırken. Yuhanna 1:12…….iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

71. Allah’ın Egemenliği’ne girebilmek için bir ruhsal doğuş gerekiyor mu?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Yuhanna 1:12-13….iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine Tanrı’dan doğdular. Yuhanna 3:1-7*…..İsa…“Sana doğrusunu söyleyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğini göremez”…bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine giremez. 2 Korintliler 5:17.Bir kimse…
Devamı