Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: Kutsal Kitap Hakkındaki Sorular

Kutsal Kitap Hakkındaki Sorular

Kutsal Kitap’ın esinlendirilmiş olması ne anlama gelir?

Soru : Kutsal Kitap’ın esinlendirilmiş olması ne anlama gelir? Yanıt: İnsanlar Kutsal Kitap’ın esinlendirilmiş olmasından söz ettiklerinde, Tanrı’nın Kutsal Yazılar’ın insansal yazarlarını yazdıkları her şeyin Tanrı’nın Sözü olacak şekilde ilahi bir şekilde etkilemiş olduğundan söz ediyorlar. Kutsal Yazılar’ın metin çerçevesinde, “esinlendirilmiş” sözü sadece, “Tanrı’nın nefesi tarafından verilmiş” anlamına gelir. Esin, Kutsal Kitap’ın gerçekten de Tanrı Sözü…
Devamı

Kutsal Kitap Hakkındaki Sorular

Kutsal Kitap’ı etüt etmenin doğru biçimi nedir?

Soru : Kutsal Kitap’ı etüt etmenin doğru biçimi nedir? Yanıt: Kutsal Kitap ayetlerinin anlamını belirlemek, bir inanlının bu hayattaki en önemli işlerinden biridir. Tanrı bize Kutsal Kitap’ı sadece okumamızı söylemez. Onu etüt etmeli ve doğru bir şekilde ele almalıyız (2 Timoteos 2:15). Kutsal Kitap ayetlerini etüt etmek çok çalışmayı gerektirir. Kutsal Yazılar’ı gelişigüzel okumak ya da…
Devamı

Kutsal Kitap Hakkındaki Sorular

Kutsal Kitap’ı neden okumalı / neden etüt etmeliyiz?

Soru : Kutsal Kitap’ı neden okumalı / neden etüt etmeliyiz? Yanıt: Kutsal Kitap, Tanrı’nın bizim için olan Sözü olduğundan onu okuyup etüt etmeliyiz. Kutsal Kitap gerçekten de “Tanrı’nın nefesi tarafından verilmiştir” (2 Timoteos 3:16). Yani, Tanrı’nın bizim için olan sözlerinin ta kendisidir. Tanrı, filozofların sormuş olduğu birçok soruyu Kutsal Yazılar’da bizler için yanıtlar. “Yaşamın amacı nedir?”…
Devamı

Kutsal Kitap Hakkındaki Sorular

Kutsal Kitap günümüze uygun mudur?

Soru : Kutsal Kitap günümüze uygun mudur? Yanıt: İbraniler 4:12, “Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar” der. Kutsal Kitap bundan yaklaşık 1900 yıl önce tamamlanmış olduğu halde, günümüz için doğruluğu ve uygunluğu değişmemiş bir şekilde kalır. Kutsal Kitap,…
Devamı

Kutsal Kitap Hakkındaki Sorular

Kutsal Kitap’ın kanonu nasıl ve ne zaman bir araya konuldu?

Soru : Kutsal Kitap’ın kanonu nasıl ve ne zaman bir araya konuldu?Yanıt: “Kanon” terimi, tanrısal olarak esinlendirilmiş olan ve bu yüzden de Kutsal Kitap’a ait olan kitapları tanımlamakta kullanılır. Kutsal Kitap’ın kanonunu belirlemenin zorluğu, Kutsal Kitap’ın bizlere Kutsal Kitap’a ait olan kitapların bir listesini vermemesindendir. Kanonu belirlemek, ilk önce Yahudi hahamlar ve bilginler ve daha sonra…
Devamı

Kutsal Kitap Hakkındaki Sorular

Kutsal Kitap hatalar, çelişkiler ya da aykırılıklar içerir mi?

Soru : Kutsal Kitap hatalar, çelişkiler ya da aykırılıklar içerir mi? Yanıt: Eğer Kutsal Kitap’ı hata bulmak için değil de, önyargısız olarak okunduğu gibi kabul edersek onun uyumlu, tutarlı ve anlaşılması epey kolay bir kitap olduğunu görürüz. Evet, Kutsal Kitap’ın içinde anlaşılması zor kısımlar vardır. Evet, birbirini tutmaz görünen ayetler vardır. Kutsal Kitap’ın 40 değişik yazar…
Devamı

Kutsal Kitap Hakkındaki Sorular

Kutsal Kitap gerçekten Tanrı Sözü müdür?

Soru : Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) gerçekten Tanrı’nın Sözü müdür? Yanıt: Bu soruya verdiğimiz yanıt, sadece Kutsal Kitap’a ve onun yaşamlarımız için önemine nasıl baktığımızı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bizim üzerimizde de nihai bir sonsuz etkisi olacaktır. Eğer Kutsal Kitap gerçekten de Tanrı’nın Sözü’yse, o zaman bizler O’nu çok değerli sayar, onu etüt eder, ona…
Devamı