Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: KURAN ve KUTSAL KİTAP’A GÖRE 100 SORU

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

30. Bağışlanamaz tek günah Kutsal Ruh’a karşı küfür (hakaret) etmek midir?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Matta 12:31-32*….Size şunu söyleyeyim, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak;ama Ruh’a karşı yapılan küfür bağışlanmayacak. Kutsal Ruh’a karşı bir söz söyleyen, ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Markos 3:28-30*….Size doğrusunu söyleyeyim, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak, ama Kutsal Ruh’a…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

29. “Kutsal Ruh” ile “Cebrail” aynı mıdır?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Daniel 9:21-23*….Cebrail…Ey Daniel, sana hikmet ve anlayış vermek üzre şimdi çıktım. Matta 1:19………Hirodes öldükten sonra…meleği…“Kalk” dedi…İsrail diyarına dön. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir? Matta 1:20………Rabbin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi…Adını İsa koyacaksın. Matta 2:13………Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

28. “Kutsal Ruh” Allah olarak kabul edilir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tekvin 1:1-2*……ve Allahın Ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu. Eyub 33:4……….Allahın Ruhu beni yarattı, ve Kadirin soluğu beni diriltti. Mezmur 139:7-10….Senin Ruhundan nereye gideyim? Eğer göklere çıksam… Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir? İşaya 48:16-17…..ve şimdi RAB Yehova ve onun Ruhu beni gönderdi…Allahın RAB… Matta…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

27. Allah kendisinden başka bir varlığa secde edilmesini yasaklamış mıdır?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 34:14*…….çünkü başka ilaha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi Kıskanç olan RAB… Tesniye 6:13-15….Allahın RABDEN korkacaksın…Allahın RAB kıskanç bir Allahtır. Matta 4:9-10…….“Yere kapanıp bana taparsın, bütün bunları sana vereceğim”…Çekil git Şeytan! Elç. İş. 10:25-26..tapınırcasına ayaklarına kapandı.Petrus ise…“Kalk, ben de insanım” dedi. Esinleme 14:9-10…Bir kimse canavara ve onun benzeyişindeki…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

26. Allah meleklere, “Adem’e secde edin” diye emretmiş midir?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 34:14……..başka ilaha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi Kıskanç olan RAB kıskanç bir Allahtır. İşaya 14:12-17*….Ey parlak yıldız…nasıl düştün!…ve kendi yüreğinde derdin: Göklere çıkacağım tahtımı Allahın yıldızları üzerine yükselteceğim; ve şimalin sonlarında, cemaat dağında oturacağım: bulutların yüksek yerleri üzerine çıkacağım, kendimi Yüce Allah gibi edeceğim. Hezekiel 28:11-19..Sen…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

25. Allah’ın davranışında bir keyfiyet var mıdır?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Sayılar 23:19……O söyler de onu yapmaz mı? Yahut söz verir de icra etmez mi? Tesniye 7:9-10…..Allahın RAB…bin nesle kadar ahdi…koruyan…sadık Allahtır; Tesniye 32:4…….Sadakat Allahıdır, ve haksızlık etmez… 1 Samuel 15:29…..ve İsrailin Güvendiği de yalan söylemez… Mezmur 119:90……Sadakatin nesilden nesle sürer. Malaki 3:6*……..ben, RAB, ben değişmem; bundan…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

24. Allah aynı zamanda hem “iyi niyetli” hem de “kötü niyetli” olabilir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Eyub 34:17………adil ve büyük olanı kötüliyecek misin? Yeremya 29:11*…..RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak…selamet düşünceleridir. Habakuk 1:13…….Ey sen, kötülüğü görmekten gözleri temiz olan… 1 Korintliler 10:13..Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. 2 Timoteyus 2:13…Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

23. Allah bazı günahkârlardan nefret edip onların cehenneme gitmesini ister mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Yeremya Mer. 3:22..RABBİN inayetlerindendir ki, telef olmadık, çünkü merhametleri bitmez. Hezekiel 18:23&32*.Ben kötü adamın ölümünden mi zevk duyarım? daha ziyade yollarından dönüp yaşamasından değil mi? Rab Yehovanın sözü. Çünkü ölen adamın ölümünden ben zevk duymam, Rab Yehovanın sözü; öyle ise, dönün de yaşayın. Hezekiel 33:11…..Varlığım hakkı…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

22. Allah’ın sevgisi karşılıksız mıdır?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Hoşea 3:1*………Rab onları nasıl seviyorsa…sen de yine git…zina eden kadını sev. Yuhanna 3:16…….Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi…hiçbiri mahvolmasın… Romalılar 3:24…..İsa Mesih’te olan kurtuluşla…karşılıksız olarak aklanırlar. Romalılar 5:5-8*…biz daha çaresizken Mesih…tanrısızlar için öldü…Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkârken Mesih…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

21. Allah insanlar arasında bir ayrım yapar mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tesniye 10:17*…..Allahımız RAB…şahısları saymıyan… Allahtır. Matta 22:16……..Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Markos 12:14…….kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı… Luka 20:21………doğru yolu…insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı… Romalılar 2:11…..Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Romalılar 10:12….Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab. Galatyalılar 2:6*..Tanrı insanlar arasında ayrım…
Devamı