Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

25. Allah’ın davranışında bir keyfiyet var mıdır?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Sayılar 23:19……O söyler de onu yapmaz mı? Yahut söz verir de icra etmez mi?

Tesniye 7:9-10…..Allahın RAB…bin nesle kadar ahdi…koruyan…sadık Allahtır;

Tesniye 32:4…….Sadakat Allahıdır, ve haksızlık etmez…

1 Samuel 15:29…..ve İsrailin Güvendiği de yalan söylemez…

Mezmur 119:90……Sadakatin nesilden nesle sürer.

Malaki 3:6*……..ben, RAB, ben değişmem; bundan ötürü siz…telef olmadınız.

2 Timoteyus 2:13*..Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak …kendi özüne aykırı davranmaz.

Titus 1:2……….yalan söylemeyen Tanrı’nın… vaadettiği…dayanmaktadır.

İbraniler 10:23….sarsılmadan sıkı tutunalım. Çünkü vaadeden Tanrı güvenilirdir.

Yakup 1:13………Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz.

Yakub 1:17………kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası’ndan…gelir.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:26….dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın.

En’am 6:39………Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola koyar.

Hud 11:107*……..ateşte…kalacaklardır. Ancak Rabb’in (çıkarmayı) dilerse (o) başka. Çünkü Rabb’in, istediğini yapandır.

Ra’d 13:39*……..Allah dilediğini siler, (dilediğini) bırakır.

Hac 22:14……….Şüphesiz Allah istediğini yapar.

Ankebut 29:21……(Allah) dilediğine azabeder, dilediğine acır…

Fatir 35:8………Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini yola iletir.

Şura 42:49-50……Allah…(O) dilediğini yaratır…Dilediğini de kısır yapar.

Fetih 48:14……..O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder.

Haşr 59:23………O, öyle Allah’tır ki…cebbar (istediğini zorla yaptıran)…

Büruc 85:16……..İstediğini yapandır. Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’e göre Allah, kendi üzerine bazı sınırlar koymuştur. Örneğin: Allah yalan söylemez. Allah’ın karakteri hep güvenilirdir. Allah kötülük yapmaz. Allah değişmez. Bu yüzden, Kitab-ı Mukaddes’e göre Allah’ın karakterinde bir “keyfiyet” söz konusu olamaz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir