Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

28. “Kutsal Ruh” Allah olarak kabul edilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 1:1-2*……ve Allahın Ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu.

Eyub 33:4……….Allahın Ruhu beni yarattı, ve Kadirin soluğu beni diriltti.

Mezmur 139:7-10….Senin Ruhundan nereye gideyim? Eğer göklere çıksam… Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

İşaya 48:16-17…..ve şimdi RAB Yehova ve onun Ruhu beni gönderdi…Allahın RAB…

Matta 3:16-17……İsa, Tanrı’nın Ruhunun…Göklerden gelen bir ses…

Matta 12:31-32…..her günah…bağışlanacak; ama Ruh’a karşı yapılan küfür bağışlanmayacak.

Elç. İş. 5:3-4*….Kutsal Ruh’a yalan söyleyip…Tanrı’ya yalan söylemiş oldun. Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

Rom 8:14-16 & 26…Tanrı’nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi…

2 Korintliler 3:17-18…Rab Ruh’tur ve Rab’bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

Efesliler 4:4-6….beden bir, Ruh bir, Rab bir…Tanrı’sı ve Babası birdir.

İbraniler 9:14…..Öylese sonsuz Ruh aracılığıyla…Tanrı’ya sunmuş olan…

2 Petrus 1:19-21…İnsanlar Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

1 Petrus 4:14……Tanrı’nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor.

Esinleme 3:22……Kulağı olan, Ruh’un topluluklara ne dediğini işitsin.

KURANA GÖRE
Bakara 2:87 & 253*.İsa’ya da açık deliller verdik ve onu Ruh-ül Kudüs (Cebrail) ile destekledik.

Mâide 5:110……..Meryem oğlu İsa…seni Ruhu-l Kudüs(Cebrail) ile desteklemiştim…İncil’i öğrettim.

Hicr 15:29………ona ruhumdan üflediğim zaman…

Nahl 16:102*…….Ruhul-Kudüs (Cebrail), Rabb’inden hak gereğince indirdi. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

Meryem 19:17 & 19..Biz de ruhumuzu (Cebrail’i) ona gönderdik.

Şuara 26:193…….Onu, er Ruhu’l-Emin (güvenilir ruh, yani Cebrail) indirdi. Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te Kutsal Ruh’un Allah olduğuna ilişkin 113 ayet vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir