Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: KURAN ve KUTSAL KİTAP’A GÖRE 100 SORU

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

20. Allah, kendini doğrudan “Kurtarıcı” sıfatıyla tanıtır mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE İşaya 43:3 & 11….Ben, ben RAB’İM; ve benden başka kurtarıcı yoktur. İşaya 44:6………RAB İsrailin kıralı, ve kurtarıcısı…başka Allah yoktur. İşaya 45:15*…….Allah sensin, ey İsrailin Allahı, ey Kurtarıcı! İşaya 45:21……..Ben RAB…ve benden başka Allah, hak Allah ve Kurtarıcı yok…başkası yoktur. Hoşea 13:4………senin Allahın olan RAB’İM…ve benden başka…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

19. Allah, kendini “Baba” sıfatıyla tanıtır mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Mezmur 68:5……..Allah…öksüzlerin babası ve dul kadınların hakimidir. İşaya 63:16……..sen, ya RAB Babamızsın; ezelden beri Kurtarıcımız senin ismindir. İşaya 64:8*……..Ve şimdi, ya RAB, sen Babamızsın…hepimiz senin elinin işiyiz. Hoşea 1:10………Siz benim kavmım değilsiniz, denildiği yerde kendilerine: Hay olan Allahın oğullarısınız, denilecek. Matta 5:45 & 48….size zulmedenler için…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

18. Allah’ın “Kutsallık” sıfatı hakkında ayetler var mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Levililer 11:44-45.Allahınız RAB ben im…mukaddes olun; çünkü ben mukaddesim. Levililer 19:2…..Mukaddes olacaksınız; çünkü ben Allahınız RAB mukaddesim. Levililer 22:32….Ve mukaddes ismimi bozmıyacaksınız… ben sizi takdis eden RAB’İM Yeşu 24:19-20……o mukaddes Allahtır; o kıskanç Allahtır; 1 Samuel 2:2…….Kimse RAB gibi mukaddes değildir… 1 Samuel 6:20……Bu mukaddes Allahın, RABBİN,…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

16. Allah, kendisine inananları sadece “kulları” olarak mı görmektedir?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Yuhanna 1:12-13….Ancak, kendisi kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Yuhanna 15:15……Artık size kul demem. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Romalılar 8:14-17*.Tanrı’nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı’nn oğullarıdır. Çünkü sizi tekrar korkuya götüren…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

15. İnsanlar, Allah ile kişisel bir ilişki kurup, Allah’ı kişisel olarak tanıyabilirler mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tekvin 5:24……..Hanok Allah ile yürüdü; ve gözden kayboldu; çünkü onu Allah aldı. Yeremya 9:23-24*…ancak övünen şununla, anlayışlı olmakla, ve dünyada inayet, adalet, ve salah işliyen Rab ben idiğimi bilmekle övünsün; çünkü ben bunlardan hoşlanırım, RAB diyor. Yeremya 23:23……Ben yakından Allahım da uzaktan Allah değil miyim? Yuhanna 1:12…….Ancak,…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

14. Allah, vahiy dışında insanlarla doğrudan konuşur mu?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tekvin 3:8-9*……bahçede gezmekte olan RAB Allahın sesini işittiler…gizlendiler. Tekvin 6:9 & 13….Nuh sadık adamdı…Nuh Allah ile yürüdü…Ve Allah Nuha dedi… Tekvin 26:23-24….Beer-şebaya çıktı. Ve o gecede RAB ona görünüp dedi…ben seninle beraberim… Çıkış 3:1-6……..Musa…ateş alevinde ona göründü…RAB görünce…Allah ona çalının ortasından çağırıp dedi: Musa, Musa! Ve…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

13. Allah kendisini insanlara somut bir şekilde gösterebilir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tekvin 1:26-27…..Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım…onu Allahın suretinde… Tekvin 18:1,8,22…RAB ona göründü…yediler…İbrahim hala RABBİN önünde duruyordu. Tekvin 32:24-30….Yakub…bir adam onunla güreşti… Allah ile insanlarla uğraşıp yendin… mubarek kıldı…Allahı yüz yüze gördüm Çıkış 33:11-15*….RAB Musa ile, bir adam arkadaşı ile söyleşir gibi, yüz yüze söyleşirdi.…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

12. Allah’ın “Üçlü Birliği” (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) kabul edilir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tekvin 1:26-27*….Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım…onu Allahın suretinde… Tekvin 11:6-7……Ve RAB dedi…Gelin, inelim…karıştıralım Mezmur 110:1…….Rab Rabbime dedi…senin ayaklarına basamak… İşaya 61:1………RAB Yehovanın Ruhu üzerimdedir…RAB beni… Matta 3:16-17……İsa, Tanrı’nın Ruhunun…inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses… Sevgili Oğlum budur. O’ndan hoşnudum. Matta 28:19*…….bütün yetki…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

11. Kitab-ı Mukaddes’teki “Allah” ile Kuran-ı Kerim’deki “Allah” aynı mıdır?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 3:14-15*…..Allahı Yehova…ebediyen ismim bu ve devirden devre anılmam budur. Matta 28:19……..bütün yetki bana verildi…Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. Markos 9:7………Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’nu dinleyin!” Luka 1:35……….Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın gücü senin üstüne…doğacak olana kutsal,…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

10. Allah’ın özel, ebedi ve değiştirilmeyen ismi “Yehova” (Yahweh) midir?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 3:14-15*…..Ve Allah Musaya dedi: Ben, BEN OLANIM; ve dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Ben size BEN İM gönderdi ve yine Allah Musaya dedi. İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Atalarınızın Allahı, İbrahim’in Allahı, İshak’ın Allahı, Yakubun Allahı Yehova beni size gönderdi; ebediyen ismim bu, ve devirden devre…
Devamı