Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

22. Allah’ın sevgisi karşılıksız mıdır?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Hoşea 3:1*………Rab onları nasıl seviyorsa…sen de yine git…zina eden kadını sev.

Yuhanna 3:16…….Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi…hiçbiri mahvolmasın…

Romalılar 3:24…..İsa Mesih’te olan kurtuluşla…karşılıksız olarak aklanırlar.

Romalılar 5:5-8*…biz daha çaresizken Mesih…tanrısızlar için öldü…Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkârken Mesih bizim için öldü.

Efesliler 2:4……Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde…

2 Korintliler 5:14…Bizi zorlayan, Mesih’in sevgisidir…bir kişi herkesin uğruna öldü.

1 Yuhanna 4:7-10…Tanrı…Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.

Esinleme 21:6……Susamış olana, yaşam suyunun pınarından karşılıksız olarak su vereceğim.

Esinleme 22:17…..Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın.

KURANA GÖRE
Bakara 2:195*……doğrusu Allah iyilik edenleri sever.

Bakara 2:276*……Allah, hiçbir günahkâr kâfiri sevmez.

Al-i İmrân 3:57….Allah zalimleri sevmez.

Al-i İmrân 3:159…Allah kendine dayanıp güvenenleri sever.

Nisa 4:36……….Allah, kurumlu, böbürlenen insanları sevmez.

Nısa 4:107………Allah…günah işleyen insanı sevmez!

Maide 5:13………Allah güzel davrananları sever.

En’am 6:141……..O, israf edenleri sevmez!

A’raf 7:55………O, haddi aşanları sevmez

Enfal 8:58………Allah, hainleri sevmez.

Tevbe 9:108……..Allah da temizlenenleri sever.

Nahl 16:23………O, büyüklük taslayanları sevmez.

Hac 22:38……….Allah hiçbir hain ve nankörü sevmez.

Kasas 28:76……..Allah, şımaranları sevmez.

Kasas 28:77……..Allah bozguncuları sevmez.

Lokman 31:18…….Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez. Saf 61:4………..Allah, kendi yolunda…çarpışanları sever.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir