Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

76. Herkes bir süre için cehennemde azap çekecek mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Mezmur 4:3………Fakat bilin ki, RAB müttakiyi kendisi için ayırmıştır.

Mezmur 23:4……..Ölüm gölgesi vadisinde gezsem…Şerden korkmam…sen benimle berabersin.

İşaya 43:1-3*……RAB…diyor: Korkma, çünkü seni fidye ile kurtardım…sen benimsin.

Matta 18:12-14…..göklerdeki Babanız da…hiçbirinin kaybolmasını istemez.

Yuhanna 3:16 & 36..O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın…hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Yuhanna 5:24…….beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz.

Romalılar 5:1&8-10…O’nun kanıyla aklandığımıza göre…kurtulacağımız çok daha kesindir.

Romalılar 6:23…..Tanrı’nın armağanı Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

Romalılar 8:1-2&9*.Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur.

Efesliler 1:13-14..Ruh…Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

Efesliler 4:30…..Tanrı’nın…Ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş…için…Ruh’la mühürlendiniz.

İbraniler 12:28….sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuza göre, minnettar olalım.

1 Yuhanna 5:11-15&20..Tanrı’nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir.

Yahuda 1:24-25…..Tanrı, sizi…kendi yüce huzuruna… lekesiz olarak çıkaracak güçtedir.

KURANA GÖRE
A’raf 7:179……..Andolsun, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık ki kalpleri var, fakat…onlar…da sapık…

Yusuf 12:103…….Ama sen, ne kadar istesen de, yine insanların çoğu inanacak değillerdir.

Meryem 19:71-72*…İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. Secde 32:13*…….“Mutlaka cehennemi, cinlerden ve insanlardan…tamamen dolduracağım!” 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir