Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

78. Allah’ın amacına göre, bir erkek aynı zamanda birden fazla kadın ile evlenebilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Çıkış 20:14*…….Zina etmeyeceksin.

Matta 19:3-9…….onlar artık iki değil, tek bedendir.

1 Korintliler 7:1-4*.her erkeğin bir karısı, her kadının bir kocası olsun.

Galatyalılar 5:19-20..Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat…bencil tutkular, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi…uyarıyorum…

1 Timoteyus 3:2….Ancak gözetmen, ayıplanacak bir yönü olmayan, tek karılı…biri olmalı.

KURANA GÖRE 
Nisa 4:3-5*……..size helal olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın.

Nisa 4:24 & 129….Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında (tam) adalet yapamazsınız.

Maide 5:5……….İnanan, namuslu, hür kadınlar…(evlenmek üzere)…size helaldır.

Mü’minun 23:1-7*…o mü’minler…eşleri yahut ellerinin sahib olduğu (cariyeler) hariç onlar kınanmazlar. Ama bunun ötesine gitmek isteyen olursa, işte onlar haddi aşanlardır.

Ahzab 33:21……..Andolsun Allah’ın Elçisinde sizin için…en güzel örnek vardır.

Ahzab 33:32-33…..peygamber kadınları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz.

Ahzab 33:28……..Ey peygamber! eşlerine söyle…istiyorsanız, gelin size müt’a vereyim…

Ahzab 33:36-38…..Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki…bir güçlük olmasın.

Ahzab 33:50……..kızlarını sana helal kıldık…diğer mü’minlere değil, sırf sana mahsus…

Ahzab 33:52……..Bundan sonra artık, sana (başka) kadınlar…değiştirmek helal değildir. Teğabun 64:14……Ey inananlar, eşlerinizden…size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir