Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

70. Allah’ın insanları günahtan kurtarabilmesi için, bir kurban gerekiyor mu? (fidye veya kefaret)

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 22:8……..İbrahim dedi: Oğlum…kurban için kuzuyu Allah kendisi tedarik eder.

Levililer 16:34….bütün şuçlarından dolayı İsrail oğulları için, yılda bir kere kefaret etmek üzre sizin için, bu ebedi bir kanun olacaktır.

Levililer 17:11*…etin canı kandadır…onu mezbah üzerinde canlarınıza kefaret etmek için size verdim.

Sayılar 15:22-28…bir can yanlışlıkla suç ederse…suç kurbanı…keçi takdim edecektir.

İşaya 60:16……..Bileceksin ki, seni kurtaran, ve fidye ile kurtarıcın olan…RAB benim.

Matta 20:28……..İnsanoğlu…canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.

Yuhanna 1:29…….Yahya…şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!”

Romalılar 3:23-26..Tanrı Mesih’i…günahların bağışlanması için kurban olarak sundu…

1 Korintliler 15:3.Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü…üçüncü gün ölümden dirildi.

Galatyalılar 1:3-4.Mesih…bizi kurtarmak için… günahlarımıza karşılık kendini feda etti.

Titus 2:13-15……Mesih, bizi her suçtan kurtarmak…için kendini bizim uğrumuza feda etti.

İbraniler 9:22&25-28*.Mesih…birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi.

1 Petrus 1:17-20…Mesih’in kusursuz ve lekesiz…değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz.

KURANA GÖRE
Bakara 2:48 & 67…öyle bir günden sakının ki, o gün…kimseden fidye de alınmaz…

Bakara 2:123 & 196*kimse kimsenin cezasını çekmez… kimseden fidye kabul edilmez…

En’am 6:94 & 164…Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse başkasının (günah) yükünü taşımaz.

Hac 22:33-37*……Onların etleri ve kanları Allah’a ulaşmaz…sizin takvanız O’na ulaşır.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te “kefaret” sözcüğü 80 kez; “fidye” sözcüğü ise 16 kez kullanlmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir