Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı var mıdır? Tanrının var olduğuna delil var mı?

Soru : Tanrı var mıdır? Tanrı’nın varlığının kanıtı var mıdır? Yanıt: Tanrı’nın varlığı da yokluğu da kanıtlanamaz. Kutsal Kitap, Tanrı’nın var olduğunu imanla kabul etmemiz gerektiğini söyler: “İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir” (İbraniler 11:6). Eğer Tanrı bunu yapmayı isteseydi, görünür ve var olduğunu bütün…
Devamı