Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Tanrı neden kıskanç bir Tanrı’dır?

Tanrı Hakkında Sorular
Soru : Tanrı neden kıskanç bir Tanrı’dır? Tanrı kıskançmıdır?

Yanıt: “Kıskançlık” sözcüğünün nasıl kullanıldığını anlamak önemlidir. Mısır’dan Çıkış 20:5’deki Tanrı’yı tanımlamak için kullanımı, kıskançlık günahını tanımlamak için kullanımından farklıdır (Galatyalılar 5:20). “Kıskanç” sözcüğünü kullandığımızda onu bizim sahip olmadığımız bir şeye sahip olan birisine haset etme anlamında kullanırız. Bir insan, başka birisinin güzel bir arabası ya da evi (malı mülkü) olduğu için onu kıskanabilir ya da ona haset edebilir. Ya da bir insan, başka birisinin (spor konusunda yeteneği gibi) bir yeteneği ya da becerisinden ötürü onu kıskanıp ona haset edebilir. Bir başka örnek de, bir insanın bir başkasını güzelliğinden ötürü kıskanıp ona haset edebileceğidir.Mısır’dan Çıkış 20:5’de Tanrı başka birisi Kendisinin istediği ya da ihtiyacı olan bir şey olduğundan ötürü onu kıskanıp ona haset etmez. Mısır’dan Çıkış 20:4-5 şöyle der: “Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı’yım…” Tanrı’nın, birisi Kendisine ait olan bir şeyi başkasına verdiğinde kıskandığına dikkat edin.Tanrı bu ayetlerde, insanların sadece Kendisine ait olan tapınmayı Kendisine vermek yerine putlar yapıp onların önünde eğilip onlara tapınmasından söz etmektedir. Tanrı, Kendisine ait olan tapınma ve hizmete sahip çıkar. (Tanrı’nın bu buyrukta da bildirdiği gibi) Tanrı’dan başka bir şeye tapmak ya da hizmet etmek günahtır. Bizim sahip olmadığımız bir şeye sahip olduğundan ötürü birisini arzuladığımız, ona haset ettiğimiz ya da onu kıskandığımız zaman bu bir günahtır. Tanrı, Kendisinin kıskanç olduğunu söylediğinde O’nun “kıskanç” sözcüğünü kullanışı farklıdır. Tanrı’nın kıskandığı şey Kendisine aittir; tapınma ve hizmet sadece O’na aittir ve sadece Kendisine verilmelidir. Belki de pratik bir örnek aradaki farkı anlamamıza yardımcı olur. Bir erkek, başka bir adamın karısıyla flört ettiğini görürse kıskanmaya hakkı vardır, çünkü sadece kendisi karısıyla flört etme hakkına sahiptir. Bu tür bir kıskançlık günahlı bir şey değildir. Tersine, tamamen uygun bir şeydir. Tanrı’nın size ait olduğunu bildirmiş olduğu bir şeyi kıskanmak iyi ve uygun bir şeydir. Kıskançlık, size ait olmayan bir şeyi arzulama haline geldiğinde günahtır. Tapınma, övgü, onurlandırma ve hayranlık duymak sadece Tanrı’ya aittir, çünkü sadece Tanrı buna tamamen layıktır. Bu yüzden, tapınma, övgü, onurlandırma ve hayranlık putlara verildiğinde Tanrı haklı olarak kıskanır. Elçi Pavlus’un “Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum” diyerek tanımladığı kıskançlık da aynen budur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir