Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Tanrı fikrini değiştirir mi?

Tanrı Hakkında Sorular
Soru : Tanrı fikrini ve kurallarını değiştirir mi?

Yanıt: Malaki 3:6, “Ben RAB’bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!” diye bildirir. Aynı şekilde Yakup 1:17 de bize şöyle der: “Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası’ndan gelir.” Çölde Sayım 23:19’un anlamı da çok açıktır: “Tanrı insan değil ki, yalan söylesin; insan soyundan değil ki, düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi?” Hayır, Tanrı fikrini değiştirmez. Bu ayetler Tanrı’nın değişmez ve değiştirilemez olduğunu kanıtlar.How then do we explain verses such as Yaratılış 6:6, “İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı.The LORD was grieved that He had made man on the earth, and His heart was filled with pain”? Also, Yunus 3:10, which says, “When God saw what they did and how they turned from their evil ways, He had compassion and did not bring upon them the destruction He had threatened.” Similarly, Mısır’dan Çıkış 32:14 proclaims, “Then the LORD relented and did not bring on His people the disaster He had threatened.” These verses speak of the Lord “repenting” of something and seem to contradict the doctrine of God’s immutability. However, close examination of these passages reveals that these are not truly indications that God is capable of changing. In the original language, the word that is translated as “repent” or “relent” is the Hebrew expression “to be sorry for.” Being sorry for something does not mean that a change has occurred; it simply means there is regret for something that has taken place.Consider Yaratılış 6:6: “…the LORD was grieved that He had made man on the earth.” This verse even goes on to say “His heart was filled with pain.” This verse declares that God had regret for creating man. However, obviously He did not reverse His decision. Instead, through Noah, He allowed man to continue to exist. The fact that we are alive today is proof that God did not change His mind about creating man. Also, the context of this passage is a description of the sinful state in which man was living, and it is man’s sinfulness that triggered God’s sorrow, not man’s existence. Consider Yunus 3:10: “…He had compassion and did not bring upon them the destruction He had threatened.” Again, the same Hebrew word is used, which translates “to be sorry for.” Why was God sorry for what He had planned for the Ninevites? Because they had a change in heart and as a result changed their ways from disobedience to obedience. God is entirely consistent. God was going to judge Nineveh because of its evil. However, Nineveh repented and changed its ways. As a result, God had mercy on Nineveh, which is entirely consistent with His character.Romalılar 3:23 teaches us that all men sin and fall short of God’s standard. Romalılar 6:23 states that the consequence for this is death (spiritual and physical). So the people of Nineveh were deserving of punishment. All of us face this same situation; it is man’s choosing to sin that separates us from God. Man cannot hold God responsible for his own predicament. So it would be contrary to the character of God to not punish the Ninevites had they continued in sin. However, the people of Nineveh turned to obedience, and for that the Lord chose not to punish them as He had originally intended. Did the change on the part of the Ninevites obligate God to do what He did? Absolutely not! God cannot be placed in a position of obligation to man. God is good and righteous, and chose not to punish the Ninevites as a result of their change of heart. If anything, what this passage does is point to the fact that God does not change, because had the Lord not preserved the Ninevites, it would have been contrary to His character.The Scriptures that are interpreted as God seeming to change His mind are human attempts to explain the actions of God. God was going to do something, but instead did something else. To us, that sounds like a change. But to God, who is omniscient and sovereign, it is not a change. God always knew what He was going to do. God does what He needs to do to cause humanity to fulfill His perfect plan. “…Sonu ta başlangıçtan, Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, ‘Tasarım gerçekleşecek, İstediğim her şeyi yapacağım diyen benim… Tasarımı gerçekleştirecek adamı çağıran benim. Evet, bunları söyledim, Kesinlikle yerine getirecek, Tasarladığımı yapacağım mutlaka” (Yeşaya 46:10-11). Tanrı, bunun Ninova’nın tövbe etmesine neden olacağını bilerek Ninova’yı yok etmekle tehdit etmişti. Tanrı, Musa’nın onlar için duada aracılık edeceğini bildiği için İsrail’i yok etmekle tehdit etmişti. Tanrı kararlarından ötürü pişman olmaz ama insanların bazen Kendi kararlarına karşılık olarak yaptıkları O’nu üzer. Tanrı fikrini değiştirmez, bunun yerine bizim yaptıklarımıza karşılık olarak Kendi Sözü’ne uygun bir şekilde hareket eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir