Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: Sık Sorulan Sorular

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı var mıdır? Tanrının var olduğuna delil var mı?

Soru : Tanrı var mıdır? Tanrı’nın varlığının kanıtı var mıdır? Yanıt: Tanrı’nın varlığı da yokluğu da kanıtlanamaz. Kutsal Kitap, Tanrı’nın var olduğunu imanla kabul etmemiz gerektiğini söyler: “İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir” (İbraniler 11:6). Eğer Tanrı bunu yapmayı isteseydi, görünür ve var olduğunu bütün…
Devamı

Müjde İyi Haber

Müjde / İyi haber

İsa, “Sana doğrusunu söyleyeyim, YENİDEN DOĞMAZSAN Tanrı Egemenliği’ne GİREMEZSİN.”  İnsan niçin yeniden doğmalı? Bu neden bu kadar önemli! Acaba, Yeniden Doğuş olmadan insan Tanrı ile barışa bilir mi? Yoksa Yeniden Doğuş, kaybedilmiş bir şeyi tekrar geri almak mı? Ya da gerçek kimliğine kavuşmak ve Tanrı Ruh’u ile dolmak mı? Tanrı, Adem’i yarattığı zaman kendi suretinde günahsız olarak yaratmıştı.  Bu…
Devamı

Kutsal Ruh Vaftizi ve Bilinmeyen Dillerde Konuşma

Kutsal Ruh Vaftizi ve Dillerle Konuşmak Yazar: Sarkis Pachaian Kutsal Kitap Işığında Kutsal Ruh Vaftizi ve Dillerle Konuşmak Yabansı dillerle konuşmayan bir inanlı ruhsal olarak dengesiz bi ridir. O ruhsal savaşı sürdüremez. Dua yaşamı yoktur. Şeytan bu tür Hiristiyanları sever, çünkü bunlar onun sahasında tehlike oluşturmaz» (http://www.mcreveil.org/Français/ journaux/french11.htm).  Dillerle konuşma olgusunu böyle tanıtır bir kilise önderi. Birçok Hıristiyan…
Devamı

IXOYE ne demek

IXOYE ne demek? Anlamı Nedir?

IXOYE Grekce bir kelime olup, anlamı şöyledir, ——-Grekce ——İngilizce—–Türkçe I = Iesous —– Jesus —– İsa X = Christos –Christ —- Mesih O = Theou —- God’s —– Tanrı’nın Y = Yios ——- Son ——- Oğlu E = Soter —– Savior —- Kurtarıcı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

17. İnsanların aracılığı olmadan, Allah tarihin akışına doğrudan müdahale eder mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 13:21-22*….gündüzün bulut direği, ve geceleyin ateş direği kavmın önünden ayrılmadı. Çıkış 14:13-31…..Korkmayın, rahat durun, ve bugün RABBİN sizin için yapacağı kurtarışı görün; çünkü bugün gördüğünüz Mısırlıları artık bir daha ebediyen görmiyeceksiniz. 1 Samuel 12:16-19..Şimdi de durun, ve RABBİN gözleriniz önünde yapacağı şu büyük şeyi görün……
Devamı

6. Allah, Kutsal Kitapları arasında bir ayrım yapar mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Yeşu 8:32 & 35…..yazmış olduğu şeriatın bir nüshasını…Yeşuun okumadığı bir söz kalmadı. Yeşu 23:6*………Musanın Tevrat kitabında yazılmış olan her şeyi tutmak ve yapmak için… Daniel 9:8-13……Ya Rab…sana karşı suç ettik…Allahımız RABBİN sözünü dinlemedik. 2 Timoteyus 3:16*..Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek…
Devamı

Samsun Kilisesi ibadet

Neden Pazar günleri ibadet ederler? Pazarları Kiliseye Katılmak

Hıristiyanlar Pazar günü neden ibadet ederler? Yahudiler ve Yedinci Gün Adventistleri Cumartesi toplanırlarken neden Hıristiyanlar haftanın Pazar günü kiliselerinde ibadet ederler? Bu sorunuzun yanıtını bulabileceğiniz yazımızı okuyun.İbadet gününün Cumartesiden Pazar gününe alınışını öğrenmek isteyenler için belirtmemiz gereken şudur ki bunu yapanlar İsa’nın zamanındaki Yahudi inanlılardı.İsa’nın ölümden dirilişinden önce sadece Cumartesi Sept ibadeti bulunmakta idi. İsa’nın…
Devamı