Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

6. Allah, Kutsal Kitapları arasında bir ayrım yapar mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Yeşu 8:32 & 35…..yazmış olduğu şeriatın bir nüshasını…Yeşuun okumadığı bir söz kalmadı.

Yeşu 23:6*………Musanın Tevrat kitabında yazılmış olan her şeyi tutmak ve yapmak için…

Daniel 9:8-13……Ya Rab…sana karşı suç ettik…Allahımız RABBİN sözünü dinlemedik.

2 Timoteyus 3:16*..Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

İbraniler 4:12…..Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan keskindir….yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını da yargılar.

İbraniler 12:25-29.Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin…göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek, bizim kurtulamayacağımız daha da kesindir.

1 Yuhanna 2:24…..Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın…Baba’da yaşarsınız.

2 Yuhanna 9……..Daha ileri gidip Mesih’in öğretişine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur.

KURANA GÖRE
Bakara 2:4………Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar.

Bakara 2:85……..Kitâbın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsun?

Bakara 2:136…….Musa ve İsa’ya verilene…onlar arasında bir ayırım yapmayız…

Bakara 2:285…….O’nun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız.

Al-i İmrân 3:3-4…Allah’ın ayetlerini inkar edenler için mutlaka çetin bir azap vardır.

Al-i İmrân 3:84*…İsa’ya ve peygamberlere…inandık; onlar arasında bir ayırım yapmayız…

Al-i İmrân 3:119…Kitab’ın hepsine inanırsınız.

Nisa 4:136*……..Ey inananlar…daha önce indirmiş bulunduğu Kitab’a inanın.

Maide 5:44-47……Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, yoldan çıkmışlardır.

Dipnot : “Ayrım” yapmak, bir kitabı diğer kitaplardan daha üstün saymak demektir. Yahut bir kitaba daha çok önem vermek ve diğer kitaplara önem vermemektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir