Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

17. İnsanların aracılığı olmadan, Allah tarihin akışına doğrudan müdahale eder mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Çıkış 13:21-22*….gündüzün bulut direği, ve geceleyin ateş direği kavmın önünden ayrılmadı.

Çıkış 14:13-31…..Korkmayın, rahat durun, ve bugün RABBİN sizin için yapacağı kurtarışı görün; çünkü bugün gördüğünüz Mısırlıları artık bir daha ebediyen görmiyeceksiniz.

1 Samuel 12:16-19..Şimdi de durun, ve RABBİN gözleriniz önünde yapacağı şu büyük şeyi görün… ve RAB o gün gök gürlemeleri ve yağmur gönderdi; ve bütün kavm RABDEN…korktular.

Matta 17:5*……..Petrus hala konuşurken, parlak bir bulut birden onları gölgeledi. Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin! dedi.

Matta 27:45……..Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü. Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, “Eli Eli, lema şevaktani?” yani “Tanrım, Tanrım, beni niçin terkettin? diye bağırdı.

Matta 27:50-54…..İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya dek yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi…ve birçok kimseye göründüler…“Bu gerçekten Tanrı’nın Oğluydu!” dediler.

KURANA GÖRE
En’am 6:35-38*…..Dediler ki: “Ona Rabb’inden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki: “Şüphesiz Allah, bir mucize indirmeğe kaadirdir, fakat çokları bilmezler”…Biz Kitab da hiçbirşeyi eksik bırakmamışızdır.

Taha 20:133*…….Dediler ki: “Bize Rabb’inden bir ayet (mucize) getirmeli değil miydi? Onlara, önceki Kitab’larda bulunan deliller gelmedi mi? 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir