Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

15. İnsanlar, Allah ile kişisel bir ilişki kurup, Allah’ı kişisel olarak tanıyabilirler mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 5:24……..Hanok Allah ile yürüdü; ve gözden kayboldu; çünkü onu Allah aldı.

Yeremya 9:23-24*…ancak övünen şununla, anlayışlı olmakla, ve dünyada inayet, adalet, ve salah işliyen Rab ben idiğimi bilmekle övünsün; çünkü ben bunlardan hoşlanırım, RAB diyor.

Yeremya 23:23……Ben yakından Allahım da uzaktan Allah değil miyim?

Yuhanna 1:12…….Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi…Tanrı’dan doğdular.

Yuhanna 10:27……Koyumlarım sesimi işitirler.

Yuhanna 14:17-23…Gerçeğin Ruhu…O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır…Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.

Yuhanna 17:3*……Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

Galatyalılar 4:4-6.Tanrı…öz Oğlunu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlunun “Abba! Baba!” diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi.

İbraniler 12:7…..Tanrı size, oğullarına davranır gibi davranıyor…hangi oğlu…terbiye edilmez ki?

1 Yuhanna 2:13…..Babalar…başlangıçtan beri var Olan’ı tanıyorsunuz…Baba’yı tanıyorsunuz.

KURANA GÖRE
Al-i İmran 3:159…Allah kendine dayanıp güvenleri sever.

En’am 6:127……..Rab…Yaptıkları (güzel) işlerden dolayı O, onların dostudur.

Enfal 8:24………Allah, kişi ile onun kalbi arasında girer ve siz O’nun huzuruna toplanacaksınız.

İbrahim 4:12…….Tevekkül edenler, Allah’a dayansınlar.

Kehf 18:27…….O’ndan başka sığınılacak bir kimse de bulamazsın.

Şura 42:51*……..Allah bir insanla…vahiyle, yahut perde arkasından konuşur. Kaf 50:16……….Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz, (çünkü) biz ona şah damarından daha yakınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir