Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

9. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir “tek” Allah’a mı inanıyorlar?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Çıkış 20:3………Karşımda başka ilahların olmayacaktır.

Tesniye 4:35-39….RAB, kendisi Allahtır, ondan başkası yoktur…

Tesniye 6:4-5*…..Dinle, ey İsrail: Allahınız RAB bir olan RABDİR;

Tesniye 32:39……ben, ben oyum, ve nezdimde ilah yoktur;

2 Krallar 19:19…sen Yehova, Allah olan ancak sensin.

2 Tarihler 6:14….Ya RAB, İsrailin Allahı senin gibi Allah yoktur.

Mezmur 86:10…….büyüksün…Yalnız Allah sensin.

İşaya 43:10……..RAB diyor…benden önce Allah olmadı, ve benden sonra olmıyacak.

İşaya 44:6………İlk…son benim, ve benden başka Allah yoktur.

İşaya 45:18……..Allah şöyle diyor: RAB benim; ve başkası yoktur.

İşaya 45:21……..Ben, RAB, ben değil miyim? ve benden başka Allah, hak Allah…yoktur.

İşaya 46:9………Allah benim…ve benim gibisi yoktur.

Hoşea 13:4………RAB’İM; ve benden başka Allah tanımayacaksın…

Markos 12:29-32….Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab tek Rab’dir.

1 Korintliler 8:4-6..Biliyoruz ki…birden fazla Tanrı yoktur.

Efesliler 4:4-6….Rab bir…herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

1 Timoteyus 1:17…yücelik…görünmez tek Tanrı’nın olsun.

1 Timoteyus 2:5-6..Çünkü tek bir Tanrı…vardır.

Yakub 2:19*……..Sen, Tanrı’nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi…

KURANA GÖRE
Bakara 2:163*……Tanrınız bir tek Tanrı’dır…başka tanrı yok

Nisa 4:87……….Allah – ki O’ndan başka tanrı yoktur –

Nisa 4:171*……..Allah, yalnız bir tek tanrıdır.

Maide 5:73………yalnız bir Tanrı vardır, başka tanrı yoktur.

En’am 6:164……..Allah, herşeyin Rabb’i iken ben O’ndan başka Rab mi arayayım?

Nahl 16:22 & 51….Tanrımız bir tek Tanrıdır…Allah: “İki tanrı tutmayın, O ancak tek Tanrıdır.

Kasas 28:70……..O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır.

Fatır 35:3………Allah’tan başka…bir yaratıcı var mı?

Mümin 40:62 & 65…İşte Rabb’iniz Allah budur…O’ndan başka tanrı yoktur…O diridir…

Teğabün 64:13……Allah ki O’ndan başka tanrı yoktur.

İhlas 112:1-4……De ki: O Allah birdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir