Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Etiket: Sorular

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı neden kıskanç bir Tanrı’dır?

Soru : Tanrı neden kıskanç bir Tanrı’dır? Tanrı kıskançmıdır? Yanıt: “Kıskançlık” sözcüğünün nasıl kullanıldığını anlamak önemlidir. Mısır’dan Çıkış 20:5’deki Tanrı’yı tanımlamak için kullanımı, kıskançlık günahını tanımlamak için kullanımından farklıdır (Galatyalılar 5:20). “Kıskanç” sözcüğünü kullandığımızda onu bizim sahip olmadığımız bir şeye sahip olan birisine haset etme anlamında kullanırız. Bir insan, başka birisinin güzel bir arabası ya da…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tektanrıcılık kanıtlanabilir mi?

Soru : Tektanrıcılık kanıtlanabilir mi? Yanıt: “Tektanrıcılık” sözcüğü, “tek” anlamına gelen “mono” ve “Tanrı’ya inanç” anlamına gelen “teizm” olmak üzere iki sözcüğün bileşimidir. Kesin bir açıklama yapmak gerekirse, tektanrıcılık, tek yaratıcı, yaşamı devam ettiren ve bütün yaratılışın yargıcı olan tek gerçek Tanrı’ya inançtır. Tektanrıcılık, hepsinin üzerinde bir tek en üstün Tanrı olan birçok tanrının varlığına inanç…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı’yı sorgulamak yanlış bir şey midir?

Soru : Tanrı’yı sorgulamak yanlış bir şey midir? Yanıt: Önemli olan Tanrı’yı sorgulamamız değil, O’nu ne şekilde ve hangi nedenden ötürü sorguladığımızdır. Tanrı’yı sorgulamak kendi başına yanlış olan bir şey değildir. Peygamber Habakkuk’un, Tanrı’nın planının zamanlaması ve hangi yollarla yerine geleceği hakkında soruları vardı. Habakkuk, sorularından ötürü azarlanmak yerine sabırla yanıtlandı ve peygamber kitabını Rab’be bir…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı’yı gören olmuş mudur?

Soru : Tanrı’yı gören olmuş mudur? Yanıt: Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanlarla birçok kereler sesli bir şekilde konuştuğunu kaydeder (Mısır’dan Çıkış 3:14; Yeşu 1:1; Hakimler 6:18; 1 Samuel 3:11; 2 Samuel 2:1; Eyüp 40:1; Yeşaya 7:3; Yeremya 1:7; Elçilerin İşleri 8:26; 9:15 – bunlar sadece birkaç örnektir). Tanrı’nın günümüzde bir insanla esli bir şekilde konuşamayacağını ya da…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı günümüzde hâlâ bizimle konuşur mu?

Soru : Tanrı günümüzde hâlâ bizimle konuşur mu? Yanıt: Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanlarla birçok kereler sesli bir şekilde konuştuğunu kaydeder (Mısır’dan Çıkış 3:14; Yeşu 1:1; Hakimler 6:18; 1 Samuel 3:11; 2 Samuel 2:1; Eyüp 40:1; Yeşaya 7:3; Yeremya 1:7; Elçilerin İşleri 8:26; 9:15 – bunlar sadece birkaç örnektir). Tanrı’nın günümüzde bir insanla esli bir şekilde konuşamayacağını…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı’nın sevgi olması ne anlama gelir?

Soru : Tanrı’nın sevgi olması ne anlama gelir? Yanıt: Kutsal Kitap’ın sevgiyi nasıl tanımladığına bakalım, bundan sonra Tanrı’nın sevginin özü olmasının birkaç yolunu göreceğiz. “Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye…
Devamı

Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı Eski Antlaşma’da Yeni Antlaşma’da olduğundan neden farklıdır?

Soru : Tanrı neden iyi insanların başına kötü şeyler gelmesine izin veriyor? Yanıt: Bu sorunun özünde, hem Eski ve hem de Yeni Antlaşma’nın Tanrı’nın doğası hakkında bildirdikleri konusunda temel bir yanlış anlama yatar. İnsanlar aynı temel düşünceyi, “Yeni Antlaşma olan İncil’in Tanrısı sevgi dolu bir Tanrı olduğu halde, Eski Antlaşma’nın Tanrısı gazap dolu bir Tanrı’dır” diyerek…
Devamı