Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Tanrı’nın sevgi olması ne anlama gelir?

Tanrı Hakkında Sorular
Soru : Tanrı’nın sevgi olması ne anlama gelir?

Yanıt: Kutsal Kitap’ın sevgiyi nasıl tanımladığına bakalım, bundan sonra Tanrı’nın sevginin özü olmasının birkaç yolunu göreceğiz. “Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz” (1 Korintliler 13:4-8a). Bu, Tanrı’nın sevgiyi tanımıdır ve Tanrı sevgi olduğundan (1 Yuhanna 4:8), Tanrı da böyledir.Sevgi (Tanrı) Kendisini kimseye zorla kabul ettirmeye çalışmaz. Tanrı’ya yaklaşanlar bunu O’nun sevgisine karşılık verdikleri için yaparlar. Sevgi (Tanrı) herkese şefkat gösterir. Sevgi (İsa) kimseyi kayırmadan herkese iyilik yaparak yaşadı. Sevgi (İsa) başkalarının sahip olduğu şeylere göz dikmemiştir, şikayet etmeden mütevazı bir hayat yaşamıştır. Sevgi (İsa), yakınına gelen herkesten daha güçlü olduğu halde, bedende kim olduğu hakkında övünmemiştir. Sevgi (Tanrı) itaat talep etmez. Tanrı, Oğlundan itaat talep etmemiştir, İsa bunun yerine gökteki Babası’na isteyerek itaat etmiştir. “Ama dünyanın, Baba’yı sevdiğimi ve Baba’nın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum” (Yuhanna 14:31). Sevgi (İsa) her zaman başkalarının iyiliğini gözetiyordu ve hâlâ da bunu yapmaktadır.Tanrı’nın sevgisinin en büyük dışavurumu bize Yuhanna 3:16’da iletilmiştir: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” Romalılar 5:8 de aynı mesajı bildirir: “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.” Bu ayetlerden, Tanrı’nın en büyük arzusunun O’nun sonsuz evi olan cennette O’nunla birlikte olmamız olduğunu görebiliyoruz. Tanrı günahlarımızın bedelini ödeyerek yolu bizim için açmıştır. Tanrı bizi Kendi iradesiyle seçerek sever. Sevgi bağışlar. “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” (1 Yuhanna 1:9).O zaman, Tanrı sevgidir sözü ne anlama gelir? Sevgi Tanrı’nın bir özelliğidir. Sevgi, Tanrı’nın karakterinin, kişiliğinin ana özelliğidir. Tanrı’nın sevgisi, O’nun kutsallığı, doğruluğu, adaleti ve hatta gazabıyla bile hiçbir şekilde bir çelişki oluşturmaz. Tanrı’nın bütün özellikleri kusursuz bir uyum içindedir. Tanrı’nın yaptığı her şey adil ve doğru olduğu gibi, yaptığı her şey aynı zamanda sevgi doludur. Tanrı, gerçek sevginin kusursuz bir örneğidir. Tanrı, hayret verici bir şekilde, Oğlu İsa’yı kişisel Kurtarıcıları olarak kabul edenlere, Kutsal Ruh’un gücüyle Kendisi gibi sevme yeteneğini vermiştir (Yuhanna 1:12; 1 Yuhanna 3:1, 23-24)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir