Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kutsal Ruh’un günümüzde yaşamlarımızdaki rolü nedir?

Kutsal Ruh
Soru : Kutsal Ruh’un günümüzde yaşamlarımızdaki rolü nedir?

Yanıt : İnsanlığa Tanrı tarafından verilen armağanlar içinde, Kutsal Ruh’un varlığından daha büyük bir armağan yoktur. Kutsal Ruh’un birçok işlevi, rolü ve etkinliği vardır. İlk olarak, Kutsal Ruh dünyanın her yerindeki bütün insanların yüreklerinde etkin olur. İsa öğrencilerine, Kutsal Ruh’u, “günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna etmek” için göndereceğini söylemiştir (Yuhanna 16:7-11). İnsanlar bunu kabul etseler de, etmeseler de, herkes bir “Tanrı bilinci”ne sahiptir. Kutsal Ruh, makul ve yeterli kanıtlarla insanları günahkâr olduklarına ikna ederek Tanrı’nın gerçeklerini insanların düşüncelerine uyarlar. Bu ikna oluşa olumlu bir karşılık vermek insanları kurtuluşa eriştirir.Bir kez kurtulup Tanrı’ya ait olduğumuzda, Kutsal Ruh bizlerin Kendisinin çocukları olarak sonsuz konumumuzu onaylayan, doğrulayan ve güvence veren vaadiyle birlikte sonsuza dek yüreklerimize yerleşir. İsa Kutsal Ruh’u Yardımcımız, Tesellicimiz ve Kılavuzumuz olarak göndereceğini söylemiştir. “Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı verecek” (Yuhanna 14:16). Burada “Yardımcı” olarak tercüme edilen Grekçe sözcük, “Yanına çağrılan kişi” anlamına gelir ve teşvik edip öğüt veren biri olma düşüncesini taşır. Kutsal Ruh inanlıların yüreklerinde kalıcı olarak yerleşir (Romalılar 8:9; 1 Korintliler 6:19-20, 12:13). İsa Kutsal Ruh’u, eğer Kendisi kişisel olarak bizimle kalsaydı Kendisinin yapacak olduğu işlevleri yerine getirmesi ve yokluğunu “telafi etmek ve dengelemek” için vermiştir.Bu işlevler arasında gerçeği bildirmek de vardır. Kutsal Ruh’un bizim içimizdeki varlığı Tanrı Sözü’nü anlayıp yorumlamamızı sağlar. İsa öğrencilerine, “O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek” demiştir (Yuhanna 16:13). Kutsal Ruh Tanrı’nın tapınma, doktrin ve Hristiyan yaşamı hakkındaki tüm öğüdünü akıllarımıza bildirir. O nihai kılavuzdur, önümüzden giderek bize yolu gösterir, engelleri kaldırır, anlayışımızı açar ve her şeyi açık seçik bir hale getirir. Bütün ruhsal konularda gitmemiz gereken yolda bize öncülük eder. Böyle bir kılavuz olmadan, yanılgıya düşmemiz kolaydır. O’nun bildirdiği gerçeğin önemli bir parçası da, İsa’nın olduğunu söylediği Kişi olmasıdır (Yuhanna 15:26; 1 Korintliler 12:3). Kutsal Ruh bizleri Mesih’in tanrılığı ve beden alıp insan olmuşluğu, Mesih olduğu, acıları ve ölümü, dirilişi ve göğe alınışı, Tanrı’nın sağına yükseltilişi ve bütün dünyanın yargıcı olma rolü hakkında ikna eder. Kutsal Ruh her konuda Mesih’i yüceltir (Yuhanna 16:14).Kutsal Ruh’un rollerinden biri de armağan verici olmaktır. Birinci Korintliler 12, yeryüzünde Mesih’in bedeni işlevini görmemiz için inanlılara verilen ruhsal armağanları tanımlar. Büyük, küçük, bütün bu armağanlar, yeryüzünde İsa’nın lütfunu gösterip O’nu yücelten elçileri olmamız için Kutsal Ruh tarafından verilmiştir.Kutsal Ruh ayrıca yaşamlarımızda meyve veren olarak da işlev gösterir. O bizim içimizde yaşadığında, yaşamlarımızda, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim olmak üzere Kendi meyvesini toplama işine başlar (Galatyalılar 5:22-23). Bunlar bizim benliğimizin işleri değil, Kutsal Ruh’un yaşamlarımızdaki varlığının ürünleridir. Çünkü benliğimiz bu tür meyveler veremez.Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nun yaşamlarımızda yerleşmiş olduğunun, O’nun bütün bu mucizesel işlevleri yerine getirdiğini, sonsuza dek bizimle birlikte yaşayacağı ve O’nun bizi hiçbir zaman terk etmeyeceği ve yüz üstü bırakmayacağının bilgisi büyük bir sevinç ve teselli kaynağıdır. Bu değerli armağandan yani Kutsal Ruh ve O’nun yaşamlarımızdaki işinden ötürü Tanrı’ya şükürler olsun!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir