Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: Kutsal Ruh Hakkındaki Sorular

Kutsal Ruh

Bir inanlının Kutsal Ruh’u hissedebilmesi gerekir mi?

Soru : Bir inanlının Kutsal Ruh’u hissedebilmesi gerekir mi? Yanıt : Kutsal Ruh’un bazı hizmetleri, günahımız konusunda ikna olmak, teselli bulmak, güç bulmak gibi bir his içerdiği halde Kutsal Yazılar bize Kutsal Ruh’la olan ilişkimize temel olarak hissettiklerimizi almamayı öğretir. Yeniden doğan her inanlının içinde Kutsal Ruh yaşar. İsa bize, Tesellici ya da Yardımcı olan Kutsal…
Devamı

Kutsal Ruh

Tanrı ruhsal armağanları nasıl dağıtır? Tanrı bana Kendisinden istediğim ruhsal armağanı verir mi?

Soru : Tanrı ruhsal armağanları nasıl dağıtır? Tanrı bana Kendisinden istediğim ruhsal armağanı verir mi? Yanıt : Romalılar 12:3-8 ve 1 Korintliler bölüm 12, her Hristiyan’a Rab’bin Kendi seçimine göre ruhsal armağanlar verildiğini açıkça bildirir. Ruhsal armağanlar Mesih’in bedeninin yararlanması için verilmiştir (1 Korintliler 12:7, 14:12). Bu armağanların tam olarak ne zaman verildiği kesin bir şekilde…
Devamı

Kutsal Ruh

Dillerde konuşma armağanı nedir? Dillerde konuşma armağanı bugün geçerli midir?

Soru : Bilinmeyen dillerle konuşma armağanı nedir? Yanıt :Bilinmeyen dillerde konuşma durumu ilk kez Pentikost Günü’nde gerçekleşmişti ve Kutsal Kitap’ta Elçilerin İşleri 2:1-4’de yer alır. Elçiler gidip müjdeyi kalabalıklarla paylaşırlarken onlarla kendi dillerinde konuşmuşlardı: “Ama her birimiz Tanrı’nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz” (Elçilerin İşleri 2:11). Diller olarak tercüme edilen Grekçe sözcük aslında “lisanlar”…
Devamı

Kutsal Ruh

Ruh’un mucizesel armağanları günümüz için midir?

Soru : Ruh’un mucizesel armağanları günümüz için midir? Yanıt : İlk olarak, bunun Tanrı’nın günümüzde hâlâ mucizeler gerçekleştirip gerçekleştirmediğiyle ilgili bir soru olmadığını anlamak önemlidir. Günümüzde Tanrı’nın insanları iyileştirmediğini, insanlara hitap etmediğini ve mucizesel belirtiler ve harikalar yapmadığını iddia etmek akılsızca ve Kutsal Kitap’a aykırı bir şey olur. Soru, Ruh’un öncelikle 1 Korintliler 12-14’de tanımlanan mucizesel…
Devamı

Kutsal Ruh

Ruhsal armağanımın ne olduğunu nasıl bilebilirim?

Soru : Ruhsal armağanımın ne olduğunu nasıl bilebilirim?Yanıt : Ruhsal armağanlarımızın tam olarak neler olduğunu bize söyleyebilecek sihirli bir formül ya da kesin bir test yoktur. Kutsal Ruh armağanları Kendisinin belirlediği şekilde dağıtır (1 Korintliler 12:7-11). Hıristiyanlar için yaygın bir sorun, Tanrı’ya sadece armağanlandırılmış olduğumuzu düşündüğümüz alanda hizmet etmeyi isteyecek derecede ruhsal armağanımıza takılıp kalmaktır. Ancak…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’a küfür nedir?

Soru : Kutsal Ruh’a Küfür Nedir? Yanıt : “Kutsal Ruh’a küfür” kavramından Markos 3:22-30 ve Matta 12:22-32’de söz edilir. Küfür terimi genel olarak, “küstahça saygısızlık” olarak tanımlanabilir. Terim, Tanrı’ya lanet etmek ya da Tanrı’yla ilgili olan şeyleri kasten aşağılamakla ilgili günahlar için kullanılabilir. Ayrıca bir kötülüğü Tanrı’ya atfetmek ya da O’na atfetmemiz gereken bir iyiliği O’na…
Devamı

Kutsal Ruh

Ben nasıl Kutsal Ruh’la dolabilirim?

Soru : Kutsal Ruh’la Nasıl Dolu Olabilirim? Yanıt : Kutsal Ruh’la dolmayı anlamaktaki önemli bir ayet , İsa’nın Ruh’un inanlıların içinde yaşayacağını ve bunun kalıcı bir durum olacağını vaat ettiği Yuhanna John 14:16’dır. Kutsal Ruh’un içimizde yaşamasının Kutsal Ruh’la dolmaktan ayırt etmek önemlidir. Kutsal Ruh’un sürekli olarak içimizde yaşaması birkaç seçilmiş inanlı için değil, bütün inanlılar…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un vaftizi nedir?

Soru : Kutsal Ruh Vaftizi Nedir? Yanıt : Kutsal Ruh’un vaftizi, Tanrı’nın Ruhu’nun inanlıyı kurtuluş anında Mesih’le ve Mesih’in bedenindeki diğer inanlılarla birliğe soktuğu iş olarak tanımlanabilir. Birinci Korintliler 12:12-13 Kutsal Kitap’ta Kutsal Ruh’un vaftiziyle ilgili ana ayetleri oluşturur: “İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’u ne zaman/ nasıl alırız?

Soru : Kutsal Ruh’u Ne zaman / Nasıl Alırız? Yanıt : Elçi Pavlus, Kutsal Ruh’u İsa Mesih’i Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz an aldığımızı çok açık bir şekilde öğretmiştir. Birinci Korintliler 12:13 şöyle bildirir: “İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh kimdir?

Soru : Kutsal Ruh Kimdir ve Nedir? Yanıt : Kutsal Ruh’un kimliği hakkında epey çok yanlış anlama vardır. Bazıları Kutsal Ruh’u mistik bir güç olarak görür. Başkaları Kutsal Ruh’u, Tanrı’nın Mesih’i izleyenlere sağladığı kişisel olmayan güç olarak algılar. Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un kimliği hakkında ne der? Basitçe söylemek gerekirse Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un Tanrı olduğunu söyler.…
Devamı