Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Etiket: Pastör Thomas Cosmades

Pontius Pilate

Pontiyus Pilatusun Öyküsü

Pek çok anlatıcı ve yorumcudan benden ve karışıklarla dolu insanlık tarihinin kayıtlarına geçen verdiğim kritik karardan bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Size olayı kendi açımdan ilk elden anlatmama izin verin. Kalabalıkları manipüle etme konusunda becerileri olan üst düzey kahinler ve din adamları onu Tanrı’nın oğlu olduğunu iddia ederek Tanrıya küfrettiği suçlamasıyla huzuruma getirmişlerdi. Anlatmaya kim olduğumdan bahsederek başlayayım.…
Devamı

Güneşin Batışı - Güneşin Doğuşu

Güneşin Batışı – Güneşin Doğuşu

Düzenli doğanın en etkileyici iki görünümü kuşkusuz bunlarıdr. Güneşin doğuşunu akşamleyin de batışını seyretmek her bakımdan iç açıcıdır. Güneş olmasaydı ne yeryüzü ne de buradaki yaşam öğesi bilinebilirdi. Gün ağarması gecenin sıkıcı karanlığından kopan herkesi sevindirir, batışıysa ileride çevreye aydınlık saçan bir gün beklendiğini müjdeler. Yaratılışın başından bu yana hiç aksamaksızın güneş doğmakta, sonra da…
Devamı

İncil"in Romalılar Mektubunun Yorumu

İncil’in Romalılar Mektubunun Yorumu

ROMALILARA MEKTUP (Tanrı’nın Kayra İlkesi) Önsöz Birinci yüzyılda her yere dağılmış inanlılar topluluklarını ve topluluk liderlerini eğitmek, yüreklendirmek ve Mesih bağlılığında bağdaştırmak için genç kilise topluluklarına Tanrı esinlemesiyle yazılan mektupları okuruz İncil’de. Toplamı yirmi bir olan bu mektupların ana konusu Tanrı katında kişinin nasıl doğruluğa erişebileceği, bağlıların nasıl eğitileceği, toplulukların ne yolda yönetileceğidir. Bunlardan on…
Devamı

İncil"in Galatyalılar Mektubunun Yorumu

İncil’in Galatyalılar Mektubunun Yorumu

Galatyalılara Mektup Yorumu .GALATYALILARA MEKTUP(İnsan Çabası mı, Tanrı Kayrası mı?) ÖnsözMektubun yazarı Tanrı’dan esinlenen haberci Pavlos’tur. Bu önemli yazının 55-60 yılları arasında kaleme alındığı varsayılıyor. Nereden yazıldığına gelince, yorum ve görüşler değişiyor. Galatya Orta Anadolu’yu kapsayan geniş bir bölgeydi. Bu mektup Mesih bağlısının Özgürlük Belgesi olarak anılır. Mesih’e iman edip Tanrı tarafından doğrulukla donatılmak insanın…
Devamı

Pornogrofi

Pornogrofi

Bilimin hatırı sayılır sağlayışlarından bilgisayar tekniği her yanda pek çok kadını erkeği eğitimin ve bilginin akla gelmedik sınırlarına taşıyor. Ne yazık! Hizmet burada noktalanmıyor. Böylesi yapıcı katkıların yanı sıra kafaları altüst eden başka bir kullanım gitgide her yana dal budak salmakta. Bilgisayarın sonu gelmeyen yardımlarını bastıran yıkıcı kullanımlardan birine tek sözle pornografi diyorlar. Bu bileşik…
Devamı

Para ve Açlık

Para ve Açlık

Bir sürü karanlık işi körükleyen para kendiliğinden zararsız, hatta yararlı bir nesnedir. Ama yıkıcı bir gerece dönüştürülmesi çok kolaydır. Bu çağın insanını yöneten güç ve etken PARA’dır. Bireyin para için oynayamayacağı kirli oyun yoktur: Mafiyacılık, yalancılık, hırsızlık, kaçakçılık, açgözlülük, rüşvetçilik, kumarcılık, üçkağıtçılık, uyuşturuculuk, kirayla katillik, teröristlik, seks ticareti, silah ticareti, vergi kaçakçılığı ve sonu gelmeyen…
Devamı

Depresyon ve İntihar

Depresyon ve İntihar

Çağın belirgin bunalımları arasında depresyon (ruh-can çöküntüsü) gösterilebilir. Çileli soyumuzu kenetleyen, ne erkek ne kadın, ne ulus ne sınıf ayrılığı, ne de başka bir ayrım gözeten amansız baskı. Eski Antlaşma’da Davut’un önceli Saul bunlardan biridir. Onun krallığında bir çoban olan, müzikçiliğiyle tanınan Davut bir sıra yiğitlik göstererek topluluğun övgüsünü kazanınca, kral Saul’u amansız bir kıskançlık…
Devamı

Hacer ve İsmail

Hacer ve İsmail Peygamber

Tarihin akışında bir anıt gibi beliren İbrahim’in (İ.Ö. 2000) adı her zaman duyulur, saygıyla anılır. Tanrı putlara eğilen bu insanı yalancı ilahlara tapınılan UR’dan (Irak’ta) çekti. Kendi bağlısı kıldı. “İbrahim RAB’be iman etti, RAB da bunu ona doğruluk saydı” (Yaratılış 15:6). O din yoluyla değil, kanıtlı imanla doğruluğa kavuştu. İbrahim’in eşi Saray döl veremiyordu. Bu…
Devamı

Samsun Kilisesi görüntü

Adem Peygamber

ADEM`iN PEYGAMBERLIĞi Adem hepimizin atası, Havva anne-miz. İnsanlık soyunun evrimle oluştu-ğunu varsayanlar kendilerine ne ata gösterebilir ne de anne! Oysa Yaratan Tanrı’nın Sözü dünyasal gelişimleri düzen kapsamında bildirir, insan soyunu anaya babaya bağlar (bkz. Yaratılış 1:26; 2:7,18,21-28,25). Adem’i kendi benzerliğinde ve öz niteliğinde oluşturan Tanrı, baştan sona sağlıklı bir dünya yarattı; onun tacı denilebilecek insanı…
Devamı

Kurtaran İman

Kurtaran İman

Takvimin her yılını önemli bir insanlık yarasını deşmeye ayıran B.M.K. yerinde bir karar-la 2004 yılını Kölelikle Savaşma Yılı ilan etti. Her soydan her boydan, ben insanım diyenin canı gönülden ilgisini bekleyen dürtü. Tanrı Sözü’nde bir isteklendirme duyurulur: “Ağzı-nı dilsiz için, tüm kimsesizlerin davası için aç… Ölüme götürülenleri kurtar. Sendeleye sendeleye ölüme gidenleri esirge” (Süleyman’ın Ö.D.…
Devamı