Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Etiket: Kutsal Ruh

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’a küfür nedir?

Soru : Kutsal Ruh’a Küfür Nedir? Yanıt : “Kutsal Ruh’a küfür” kavramından Markos 3:22-30 ve Matta 12:22-32’de söz edilir. Küfür terimi genel olarak, “küstahça saygısızlık” olarak tanımlanabilir. Terim, Tanrı’ya lanet etmek ya da Tanrı’yla ilgili olan şeyleri kasten aşağılamakla ilgili günahlar için kullanılabilir. Ayrıca bir kötülüğü Tanrı’ya atfetmek ya da O’na atfetmemiz gereken bir iyiliği O’na…
Devamı

Kutsal Ruh

Ben nasıl Kutsal Ruh’la dolabilirim?

Soru : Kutsal Ruh’la Nasıl Dolu Olabilirim? Yanıt : Kutsal Ruh’la dolmayı anlamaktaki önemli bir ayet , İsa’nın Ruh’un inanlıların içinde yaşayacağını ve bunun kalıcı bir durum olacağını vaat ettiği Yuhanna John 14:16’dır. Kutsal Ruh’un içimizde yaşamasının Kutsal Ruh’la dolmaktan ayırt etmek önemlidir. Kutsal Ruh’un sürekli olarak içimizde yaşaması birkaç seçilmiş inanlı için değil, bütün inanlılar…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’u ne zaman/ nasıl alırız?

Soru : Kutsal Ruh’u Ne zaman / Nasıl Alırız? Yanıt : Elçi Pavlus, Kutsal Ruh’u İsa Mesih’i Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz an aldığımızı çok açık bir şekilde öğretmiştir. Birinci Korintliler 12:13 şöyle bildirir: “İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh kimdir?

Soru : Kutsal Ruh Kimdir ve Nedir? Yanıt : Kutsal Ruh’un kimliği hakkında epey çok yanlış anlama vardır. Bazıları Kutsal Ruh’u mistik bir güç olarak görür. Başkaları Kutsal Ruh’u, Tanrı’nın Mesih’i izleyenlere sağladığı kişisel olmayan güç olarak algılar. Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un kimliği hakkında ne der? Basitçe söylemek gerekirse Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un Tanrı olduğunu söyler.…
Devamı