Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kutsal Ruh’a küfür nedir?

Kutsal Ruh
Soru : Kutsal Ruh’a Küfür Nedir?

Yanıt : “Kutsal Ruh’a küfür” kavramından Markos 3:22-30 ve Matta 12:22-32’de söz edilir. Küfür terimi genel olarak, “küstahça saygısızlık” olarak tanımlanabilir. Terim, Tanrı’ya lanet etmek ya da Tanrı’yla ilgili olan şeyleri kasten aşağılamakla ilgili günahlar için kullanılabilir. Ayrıca bir kötülüğü Tanrı’ya atfetmek ya da O’na atfetmemiz gereken bir iyiliği O’na atfetmemektir. Ancak burada sözünü ettiğimiz, Matta 12:31’de “Kutsal Ruh’a küfür” adı verilen belirli bir küfürdür. Matta 12:31-32’de Ferisiler, İsa’nın Kutsal Ruh’un gücüyle mucizeler yaptığının inkâr edilemez kanıtlarına tanık olduktan sonra, bunların mucize olmadığını, bunun yerine Rab’bin “Baalzevul” adlı bir cine tutulduğunu iddia etmişlerdi (Matta 12:24). Markos 3:30’da İsa’nın onların “Kutsal Ruh’a karşı küfür etmek” için ne yaptıklarını çok açık bir şekilde bildirdiğine dikkat edin.Bu küfür, birisinin İsa Mesih’i Kutsal Ruh’la dolu olmak yerine cinlenmiş olmakla suçlamasıyla ilgilidir. Bunun sonucu olarak, Kutsal Ruh’a karşı bu küfür günümüzde tekrarlanamaz. İsa Mesih artık yeryüzünde değildir; O şimdi Tanrı’nın sağında oturmaktadır. Kimse İsa Mesih’in bir mucize yaratmasına tanık olup da bu gücü Kutsal Ruh yerine İblis’e atfedemez. Günümüzde buna en yakın örnek, kurtulmuş bir insanın değişmiş yaşam mucizesini onun içinde yaşayan Kutsal Ruh yerine İblis’in gücüne atfetmek olur.Bağışlanamaz günahla aynı şey olan Kutsal Ruh’a küfür etmek, günümüzde imansızlıkta devam etmek durumudur. İnançsız bir şekilde ölen biri için bağışlanma yoktur. Kutsal Ruh’un İsa Mesih’e güvenme konusundaki teşviklerini sürekli olarak ret etmek O’na karşı bağışlanamaz bir küfürdür. Yuhanna 3:16’da ne denildiğini unutmayın: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” Ayrıca aynı bölümde daha sonra, “Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır” diyen ayet de yer alır (Yuhanna 3:36). Birisinin bağışlanmaması için “O’na iman edenler” arasında olmaması gerekir çünkü o zaman o kişi, “Oğul’un sözünü dinlemeyen kişi” olmuş olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir