Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Etiket: Hristiyan yaşamı

Kurban’ın Önemi

Kurban’ın Önemi Mesih’in öğretişleri bir iç mana gurubu olan yani kendi talebelerinden oluşan gruba ve bir de genele olmak üzere hep iki alanda devam etmiş durmuştur. Bazen de öğretişlerinde çevreden gelen ve manayı algılama zorluğundan kaynaklı olan bir takım tepkilere verilen cevaplarıyla da bu etkin öğretiş devam etmiş durmuştur. Çünkü esas olan Mesih’i düzeye doğru…
Devamı

Teojoji

Hristiyan bir dünya görüşü nedir?

Soru : Hristiyan bir dünya görüşü nedir? Yanıt: Bir “dünya görüşü” dünyaya belirli bir görüş açısıyla bakarak edinilen geniş kapsamlı bir kavramdan söz eder. O zaman, bir “Hristiyan dünya görüşü,” dünyaya bir Hristiyan bakış açıyla bakarak edinilen geniş kapsamlı bir kavramdır. Bir bireyin dünya görüşü onun “büyük resmidir,” dünya hakkındaki bütün inançlarının bir uyumudur. Onun gerçeği…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Hristiyan barışması nedir? Tanrı’yla neden barışmamız gerekmektedir?

Soru : Hristiyan barışması nedir? Tanrı’yla neden barışmamız gerekmektedir? Yanıt: Birbiriyle kavga eden ya da tartışan iki arkadaş düşünün. Bir zamanki iyi ilişkileri gerginleşmiş ve bozulma noktasına gelmiştir. Birbirleriyle konuşmamaya başlarlar, iletişim çok rahatsız bir hale gelir. Arkadaşlar yavaş yavaş birbirlerine yabancılaşırlar. Bu yabancılaşma ancak barışmaları sayesinde geriye döndürülebilir. Barışmak, dostluk ve uyumun geri gelmesidir. Eski…
Devamı

Kutsal Ruh

Ruh’un denetiminde yaşamak ne anlama gelir?

Soru : Ruh’un denetiminde yaşamak ne anlama gelir? Yanıt : Elçilerin İşleri kitabında Kutsal Ruh’un alınmasına bilinmeyen dillerde konuşmanın eşlik ettiği üç olay vardır: Elçilerin İşleri 2:4, 10:44-46 ve 19:6. Ancak, Kutsal Kitap’ta bilinmeyen dillerle konuşmanın Kutsal Ruh’u almanın bir kanıtı olması konusunda sadece bu üç olay yer almaktadır. Elçilerin İşleri kitabı boyunca binlerce insan İsa’ya iman…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un günümüzde yaşamlarımızdaki rolü nedir?

Soru : Kutsal Ruh’un günümüzde yaşamlarımızdaki rolü nedir? Yanıt : İnsanlığa Tanrı tarafından verilen armağanlar içinde, Kutsal Ruh’un varlığından daha büyük bir armağan yoktur. Kutsal Ruh’un birçok işlevi, rolü ve etkinliği vardır. İlk olarak, Kutsal Ruh dünyanın her yerindeki bütün insanların yüreklerinde etkin olur. İsa öğrencilerine, Kutsal Ruh’u, “günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna…
Devamı

Kutsal Ruh

Dillerde dua etmek nedir? Dillerde dua etmek inanlıyla Tanrı arasındaki bir dua dili midir?

Soru : Dillerde dua etmek nedir? Dillerde dua etmek inanlıyla Tanrı arasındaki bir dua dili midir? Yanıt : Bu konuya ön hazırlık olarak, dillerde konuşma armağanı hakkındaki makalemizi okuyun. Dillerde dua etme konusunda kanıt olarak aktarılan dört ana ayet vardır: Romalılar 8:26; 1 Korintliler 14:4-17; Efesliler 6:18 ve Yahuda ayet 20. Efesliler 6:18 ve Yahuda 20 “Ruh’ta…
Devamı

Kutsal Ruh

Bir inanlının Kutsal Ruh’u hissedebilmesi gerekir mi?

Soru : Bir inanlının Kutsal Ruh’u hissedebilmesi gerekir mi? Yanıt : Kutsal Ruh’un bazı hizmetleri, günahımız konusunda ikna olmak, teselli bulmak, güç bulmak gibi bir his içerdiği halde Kutsal Yazılar bize Kutsal Ruh’la olan ilişkimize temel olarak hissettiklerimizi almamayı öğretir. Yeniden doğan her inanlının içinde Kutsal Ruh yaşar. İsa bize, Tesellici ya da Yardımcı olan Kutsal…
Devamı