Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: Sık Sorulan Sorular

Günahkarın Duası nedir?

Aynı şey için tekrar tekrar dua etmek kabul edilebilir bir şey midir, yoksa sadece bir kez mi istemeliyiz?

Soru : Aynı şey için tekrar tekrar dua etmek kabul edilebilir bir şey midir, yoksa sadece bir kez mi istemeliyiz? Yanıt: İsa, Luka18:1-7’de, duada sebat etmenin önemini göstermek için bir benzetme kullanır. Adil olmayan bir yargıca, davacı olduğu kişiden hakkını alması için gelen bir dul kadının hikayesini anlatır. Kadının duada sebat etmesinden ötürü yargıç yumuşayıp ona…
Devamı

Günahkarın Duası nedir?

Rab’bin Duası nedir ve bu duayı ne zaman etmemiz gerekir?

Soru : Rab’bin Duası nedir ve bu duayı ne zaman etmemiz gerekir? Yanıt: Rab’bin Duası, İsa’nın öğrencilerine Matta 6:9-13 ve Luka 11:2-4’de öğrettiği duadır. Matta 6:9-13 şöyle der: “Bunun için siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı…
Devamı

Günahkarın Duası nedir?

Neden dua etmeli?

Soru : Neden dua etmeli? Tanrı geleceği bildiğinden ve zaten her şeyi denetlediğinden dua etmenin ne gereği var? Eğer Tanrı’nın fikrini değiştiremezsek neden dua edelim ki? Yanıt: Hristiyan için dua etmek nefes almak gibidir. Dua etmek, dua etmemekten daha kolaydır. Çeşitli nedenlerden ötürü dua ederiz. Dua, ilk olarak, Tanrı’ya hizmet etmenin (Luka 2:36-38) ve O’na itaat…
Devamı

Günahkarın Duası nedir?

Günahkarın Duası nedir?

Soru : Günahkârın duası nedir? Yanıt: Günahkârın duası, bir insanın günahkâr olduğunu ve bir Kurtarıcı’ya ihtiyacı olduğunu anladığında ettiği bir duadır. Günahkârın duasını etmek tek başına bir şeyi başarmaz. Gerçek bir günahkârın duası, sadece bir kişinin kendi günahkârlığı ve kurtuluşa olan ihtiyacı konusunda bildiklerini, anladıklarını ve inandıklarını temsil eder.Günahlının duasının ilk yönü, hepimizin günahkârlar olduğumuzu anlamaktır.…
Devamı

Teojoji

Dönemsel teoloji nedir ve Kutsal Kitap’a uygun mudur?

Soru : Dönemsel teoloji nedir ve Kutsal Kitap’a uygun mudur? Yanıt: Dönemsel teoloji, iki ana ayırıcı özelliği olan bir teoloji sistemidir. 1) Kutsal Kitap’ı, özellikle de Kutsal Kitap peygamberliğini tutarlı bir biçimde harfi olarak yorumlamak. 2) Tanrı’nın programında İsrail ile kilise arasında bir ayrım yapmak.Dönemsel teolojiyi savunanlar, yorum bilim ilkelerinin, her sözcüğe günlük kullanımda sahip olduğu…
Devamı

Teojoji

Premilenyalizm (İsa’nın bin yıllık dönemden önce geri döneceğine inanış) nedir?

Soru : Premilenyalizm (İsa’nın bin yıllık dönemden önce geri döneceğine inanış) nedir? Yanıt: İsa’nın bin yıllık dönemden önce geri döneceğine inanış, O’nun dünyaya yeryüzünde bin yıl boyunca hüküm süreceği dönemden önce geleceği ve bu bin yılın da O’nun yeryüzünde gerçekten hüküm süreceği süre olduğu görüşüdür. Kutsal Yazılar’da yer alan, zamanın sonunda gerçekleşecek olan olaylardan söz eden…
Devamı

Teojoji

Kalvinizm mi, Arminyanizm mi? Hangisi görüş doğrudur?

Soru : Kalvinizm mi, Arminyanizm mi? Hangisi görüş doğrudur? Yanıt: Romalılar 8:29-30 bize, “Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti” der. Efesliler 1:5 ve 11’ci ayetler, “Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa…
Devamı

Teojoji

Önceden belirlenmek nedir? Önceden belirlenmek Kutsal Kitap’a uygun bir düşünce midir?

Soru : Önceden belirlenmek nedir? Önceden belirlenmek Kutsal Kitap’a uygun bir düşünce midir?Yanıt: Romalılar 8:29-30 bize, “Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti” der. Efesliler 1:5 ve 11’ci ayetler, “Kendi isteği ve iyi…
Devamı

Teojoji

Hristiyan bir dünya görüşü nedir?

Soru : Hristiyan bir dünya görüşü nedir? Yanıt: Bir “dünya görüşü” dünyaya belirli bir görüş açısıyla bakarak edinilen geniş kapsamlı bir kavramdan söz eder. O zaman, bir “Hristiyan dünya görüşü,” dünyaya bir Hristiyan bakış açıyla bakarak edinilen geniş kapsamlı bir kavramdır. Bir bireyin dünya görüşü onun “büyük resmidir,” dünya hakkındaki bütün inançlarının bir uyumudur. Onun gerçeği…
Devamı

Teojoji

Sistematik teoloji nedir?

Soru : Sistematik teoloji nedir? Yanıt: “Sistematik” sözü, bir şeyin bir sistemin içine yerleştirilmiş olmasından söz eder. Bu yüzden, sistematik teoloji, teolojinin çeşitli alanlarını açıklayan sistemlere bölünmesidir. Örneğin, Kutsal Kitap’taki kitapların birçoğu melekler hakkında bilgi verir. Kutsal Kitap’taki kitaplardan hiçbiri melekler hakkındaki bütün bilgileri vermez. Sistematik teoloji melekler hakkındaki bütün bilgileri Kutsal Kitap’ın bütün kitaplarından alır…
Devamı