Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Sonsuz güvenlik günah işlemek için ruhsat mıdır?

Soru : Sonsuz güvenlik günah işlemek için ruhsat mıdır? Yanıt: Sonsuz güvenlik doktrinine en sık yapılan itiraz onun sözde insanların istedikleri şekilde yaşamalarına ve buna karşın kurtulmuş kalmalarına izin verdiğidir. Bu “teknik olarak” doğru olduğu halde, aslında doğru değildir. İsa Mesih tarafından gerçekten kurtarılan bir insan, sürekli ve kasıtlı günahla nitelenen bir yaşam sürmeyecektir. Bir Hıristiyan’ın…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Bizim yerimizi alarak günahlarımıza kefaret etmek nedir?

Soru : Bizim yerimizi alarak günahlarımıza kefaret etmek nedir? Yanıt: Bizim yerimizi alarak günahlarımıza kefaret etmek sözü, İsa Mesih’in günahkârların yerini alarak ölmesiyle ilgilidir. Kutsal Yazılar bütün insanların günahkâr olduğunu öğretir (Romalılar 3:9-18, 23). Günahlılığımızın cezası ölümdür. Romalılar 6:23’de şu sözleri okuyoruz: “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.“Bu ayet bize…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Kurtuluşta Tanrı’nın egemen oluşu ve insanın özgür iradesi nasıl bir arada etkin olur?

Soru : Kurtuluşta Tanrı’nın egemen oluşu ve insanın özgür iradesi nasıl bir arada etkin olur? Yanıt: Bizim Tanrı’nın egemen oluşuyla insanlığın özgür iradesi ve sorumluluğu arasındaki ilişkiyi tamamen anlamamız imkânsızdır. Sadece Tanrı onların kurtuluş planında nasıl birlikte etkin olduklarını bilir. Bütün diğer doktrinlerden çok özellikle bu konuda bizim Tanrı’nın doğasını ve bizim O’nunla olan ilişkimizi tamamen…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Hiçbir zaman İsa hakkında bir şey duyma fırsatına sahip olmayan kişilere ne olur?

Soru : Hiçbir zaman İsa hakkında bir şey duyma fırsatına sahip olmayan kişilere ne olur? Tanrı Kendisi hakkında hiçbir şey duymamış olan bir insanı yargılar mı? Yanıt: “Tanrı hakkında bir şey duysun ya da duymasınlar” bütün insanlar Tanrı’ya karşı sorumludur. Kutsal Kitap bize Tanrı’nın Kendisini doğada (Romalılar 1:20) ve insanların yüreklerinde (Vaiz 3:11) açıkça vahyettiğini söyler.…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

İsa günahlarımız için ölmeden önce insanlar nasıl kurtuluyorlardı?

Soru : İsa günahlarımız için ölmeden önce insanlar nasıl kurtuluyorlardı? Yanıt: İnsanın günaha düşüşünden beri, kurtuluşun temeli her zaman Mesih’in ölümü olmuştur., İsa’nın çarmıha gerilmesinden önce ya da sonra yaşayan kimse, dünya tarihindeki o eksensel olay [İsa’nın çarmıha gerilmesi] olmadan kurtulmaz. Mesih’in ölümü, Eski Antlaşma kutsallarının geçmişteki günahlarının ve Yeni Antlaşma [İncil] kutsallarının da gelecekteki günahlarının…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Kurtuluşum konusunda nasıl güvence sahibi olabilirim?

Soru : Kurtuluşum konusunda nasıl güvence sahibi olabilirim? Yanıt: Kurtulmuş olduğunuzu nasıl kesinlikle bilebilirsiniz? 1 Yuhanna 5:11-13’in sözleri üzerinde düşünelim: “Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O’nun Oğlu’ndadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. Tanrı Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Sonsuz kurtulmuşluk’ öğtretisi Kutsal Kitap’a uygun mudur?

Soru : Sonsuz güvenlik Kutsal Kitap’a uygun mudur? Yanıt: İnsanlar Mesih’i Kurtarıcıları olarak tanıdıklarında, Tanrı’yla sonsuz güvenliklerini garantileyen bir ilişkinin içine sokulurlar. Yahuda 24 şöyle bildirir: “Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir.” Tanrı’nın gücü inanlıyı düşmekten alıkoyacak güçtedir. O’nun bizi Kendi yüce huzurunda sunması bize değil, O’na…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Bir kere kurtuldun mu, kaybolamazsın?

Soru : Bir kez kurtulan her zaman için kurtulmuş mudur? Yanıt: Bir insan bir kez kurtulduysa her zaman için kurtulmuş mudur? İnsanlar Mesih’i Kurtarıcıları olarak tanıdıkları zaman, Tanrı’yla kurtuluşlarının sonsuza dek güvende olacağını garantileyen bir ilişkiye sokulurlar. Kutsal Yazılar’daki birçok ayet bu gerçeği bildirir. (a) Romalılar 8:30 şöyle bildirir: “Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Bir Hristiyan kurtuluşunu kaybedebilir mi?

Soru : Bir Hristiyan kurtuluşunu kaybedebilir mi? Yanıt: Bu soru yanıtlanmadan önce “Hristiyan” teriminin tanımlanması lazımdır. Bir “Hristiyan,” bir dua etmiş ya da kilisede öne çıkmış ya da Hristiyan bir ailede büyümüş biri değildir. Bunların her biri Hristiyan deneyiminin bir parçası olabileceği halde, bunlar bir insanı Hristiyan “yapmazlar.” Bir Hristiyan, imanla İsa Mesih’i tek Kurtarıcı olarak…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Kurtuluş yalnız iman veya iman artı iş ile meydana geliyor?

Soru : Kurtuluş sadece imanla mıdır, yoksa iman artı işlerle midir? Yanıt: Bu soru bütün Hristiyan teolojisinin belki de en önemli sorusudur. Bu soru, Protestan kiliseleriyle Katolik Kilisesi arasındaki ayrılık olan Reform Hareketi’nin nedenidir. Bu soru, Kutsal Kitap’a göre olan Hristiyanlık’la “Hristiyan” tarikatların çoğu arasındaki en önemli farktır. Kurtuluş sadece imanla mıdır, yoksa iman artı işlerle…
Devamı