Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Bir kere kurtuldun mu, kaybolamazsın?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : Bir kez kurtulan her zaman için kurtulmuş mudur?

Yanıt: Bir insan bir kez kurtulduysa her zaman için kurtulmuş mudur? İnsanlar Mesih’i Kurtarıcıları olarak tanıdıkları zaman, Tanrı’yla kurtuluşlarının sonsuza dek güvende olacağını garantileyen bir ilişkiye sokulurlar. Kutsal Yazılar’daki birçok ayet bu gerçeği bildirir. (a) Romalılar 8:30 şöyle bildirir: “Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti.” Bu ayet bize, Tanrı’nın bizi seçtiği andan itibaren cennette O’nun huzurunda yüceltilmiş gibi olduğumuzu söyler. İnanlının bir gün yüceltilmesini engelleyebilecek hiçbir şey yoktur, çünkü Tanrı bunu yapmayı önceden cennette amaçlamıştır. Bir kişi bir kez aklandığında kurtuluşu garantilenmiştir – daha şimdiden yüceltilmiş olarak cennette olsa olacağı kadar güvenliktedir.(b) Pavlus, Romalılar 8:33-34’de iki önemli soru sorar: “Tanrı’nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı’dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı’nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir.” Tanrı’nın seçtiklerini kim suçlayacak? Kimse suçlamayacak, çünkü bizi savunan Mesih’tir. Bizi kim suçlayacak? Kimse suçlamayacak çünkü suçlayan bizim için ölen Mesih’tir. Hem avukat, hem de hakim, bizim Kurtarıcımız’dır.(c) İnanlılar iman ettikleri zaman yeniden doğarlar (Yuhanna 3:3; Titus 3:5). Bir Hıristiyan’ın kurtuluşunu kaybetmesi için yeniden doğmamış olması lazımdır. Kutsal Kitap, yeniden doğuşun bizden geri alınacağı konusunda hiçbir kanıt vermez. (d) Kutsal Ruh bütün inanlıların içinde yaşar (Yuhanna 14:17; Romalılar 8:9) ve bütün inanlıları Mesih’in Bedeni’ne vaftiz eder (1 Korintliler 12:13). Bir inanlının artık kurtulmamış olması için, artık içinde Kutsal Ruh’un yaşamaması ve Mesih’in Bedeni’nden ayrılması lazımdır.(e) Yuhanna 3:15 İsa Mesih’e iman eden herkesin “sonsuz yaşama sahip olacağını” bildirir. Eğer bugün İsa Mesih’e iman ediyorsanız ve sonsuz yaşama sahipseniz ama bunu yarın kaybederseniz, o zaman kurtuluşunuz baştan itibaren “sonsuz” değildir. Bu yüzden eğer siz kurtuluşunuzu kaybederseniz, Kutsal Kitap’ta sonsuz yaşamla ilgili olan vaatler yanlış olur. (f) Bence bunun şüpheleri ortadan kaldıran en iyi savunusunu Kutsal Kitap’ın kendisi yapar: “Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir” (Romans 8:38-39). Sizi kurtaran Tanrı’nın sizi koruyacak olan Tanrı olduğunu unutmayın. Bir kez kurtulduğunuzda her zaman için kurtulmuşsunuzdur. Kurtuluşumuz kesinlikle sonsuzluk boyunca güvenliktedir!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir