Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kategori: Hristiyanlık Nedir?

Tomas İncili

Tomas (Thomas) incili / Thomas (Tomas) incili nedir

Bazıları Tomas İncil’ini 5. İncil olarak adlandırırlar. Bazı aydınların bu yazmadaki söyleyişlerin bazılarının gerçek İncil’de görmelerine rağmen, Tomas İncil Gnostik bir yazmadır. Tomas’ın İncil’inde İsa’nın 114 özdeyişi vardır.Tomas (Thomas): “Thomas,” tabii ki gerçek isim değildir. ‘Petrus’ isminin bir takma isim olması gibi, “Thomas” ismi de Aramice’de ‘ikiz’ anlamına gelen bir takma isimdir. Eusebius oniki elçiye yönelik yorumunda, Thomas’ın gerçek isminin Yahuda (Judas) olduğunu yazar. Bazı aydınlar Thomas’ın İsa’nın erkek kardeşi olduğuna…
Devamı

Tevrat, Zebur ve İncilde İsa Mesih

Tevrat, Zebur ve İncilde İsa Mesih

OĞUL ( İSA MESİH ), TANRI GİBİ TANITILIR Yeşaya 7:14  Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmanuel ( Tanrı bizimledir ) koyacak. Yeşaya 9:6-7 Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü ( Harikalar Yaratan ), Güçlü Tanrı, Ebedi Baba,…
Devamı

Karşı konulmaz lütuf

Tanrı’nın Sevgisi (Karşı Konulmaz Lütuf)

Karşı konulmaz lütuf ne kadar ağır bir söz değimli? Çünkü karşı konulmaz lütuf denince aklımıza bir zorlama gelmektedir, ve bu zorlamaya asla ama asla karşı konulamayacağını anlamaktayız.  Peki bu Karşı konulmaz Lütuf nedir, Karşı konulmaz Lütuf sözcüğünü biz nerede ve ne için kullanmaktayız. Bu sözcüğü kullandığımız yer Kalvinizmin 5 öğretişinin   1. Tamamen Bozulmuşluk / Mutlak…
Devamı

Tanrı nasıl insanlar istiyor

Tanrı’nın İstekleri, Tanri nasil bir insan istiyor, Neler yapabiliriz?

Problem Tanrının isteğini bilmek ve O’nun rehberliğini aramak her Hristiyanın kaygılandığı şeydir. Kutsal Kitap Tanrı’nın isteği ve yasasına ilişkin çok şey söyler. Tanrı’dan ne tür rehberlik beklemeliyiz ve onun isteğini nasıl öğrenebiliriz? Hepimiz iyiyi ve kötüyü yapma seçimiyle karşılaştığımızda, doğru davranış içinde olmamız gerektiğini biliriz. Yalnız tüm seçimlerin hepsi bu kadar açık görünen ahlaki seçim gibi…
Devamı

Papaz Büyüsü

Adet Kanı büyüsü, Papaz büyüsü, bağlama ve aşk büyüsü nedir?

Adet Kanı büyüsü, Aşk büyüsü, bağlama ve soğtuma büyüsü ve sözde medyumlar.!!Sanırım sebze almak için hiçkimse Kasap’a gitmez, Sebze almak için insanlar mutlaka manav’a gitmelidir, Manavlarda hem taze meyveyi bulabilir hemde seçenek çoktur, Belki konu ile ilgisiz bir başlık gibi düşüneceksiniz ama bu benzetmeyi vererek değerli yurtdaşlarımızın daha fazla düşünmesini sağlamaya çalıştık, Ortalıkta o kadar…
Devamı

İsa'nın ölmesi gerekli miydi?

Tanrı’nın Günahlarımız İçin Ölmesi Gereklimiydi?

Müslümanlar sıkça Tanrı’nın neden insanın günahları için ölmesi gerektiğini sorarlar. Neden günahlarımızı itiraf ederek, Tanrı bizim tüm günahlarımızı bağışlamasın? Günahları itiraf etmek neden yeterli değildir? Aşağıdakiler, Tanrı’nın günahlarımız için kefaret vermesi gerektiğini mantıkla göstermeye çalışmaktadır.Tanrı sınırsızdır.O’nda sınır yoktur. Sonsuzdur.Tanrı kutsaldır.Kutsallık günahtan arılıktır, günahsızlıktır. Tanrı yanlış birşey yapamaz. Kutsallığın bir yönü yanlış yapamamaktır.Tanrı adildir.O daima doğruyu yapar.Tanrı…
Devamı

Zorluklar ve zulm

Tanrı Hristiyanların (çocuklarının) acı çekmesine Neden İzin Verir?

Bu zorluklara nasıl yanıt vermeliyim?Tanrı’nın Sözü kurtulduktan sonra Tanrı çocuklarının acıyla karşılaşacaklarına ilişkin iki neden verir. İlk olarak, günahın gücünden kurtulmamıza rağmen, Hristiyanlar hala günahın etkilerini yaşamaktadırlar.  Acı çekme gerçeği günah ile kirletilmiş bir dünyada varolmaya devam etmektedir. Hatta inanlılar acı, hastalık, yaşlanma ve ölümü tecrübe etmekte ve sıkça kazaya uğramakta veya başkalarının günahlarının kurbanı…
Devamı

Samsun Kilisesi

Dua, Nasıl Dua Etmeliyiz, Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz?

Dua Rab’bi çağırmak ve O’nunla konuşmaktır. Muhtaç durumumuzu ona bildirmektir. İsa aracılığıyla Tanrı ile barıştırıldığımızda Kendisiyle olan dostluğumuzu asla ihmal etmeliyiz. O’nunla zaman geçirmeliyiz. Bize söylemek istediklerini dinlemeyi öğrenmeliyiz. Bütün varlığı yaratan ve onlarla irtibata geçmek için kendini açıklamış olan Tanrı’yla ruhsal bir cevaptır dua. Duanın kapsamı yalnızca Tanrı’yla konuşmayı içermemektedir. Tanrı’yı çağırmak ve O’nunla…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

100. İsa Mesih çocukken hiç mucize yaptı mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Luka 2:40……….Çocuk büyüyor, bilgelikte yetkinleşip güçleniyordu. Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi. Luka 3:21-23*……sonra da İsa vaftiz oldu…Kutsal Ruh…O’nun üzerine indi. İsa’nın kendisi görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yuhanna 2:11*……İsa ilk mucizesini Celile’nin Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O’na iman ettiler. KURANA GÖRE Al-i İmrân…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

99. Haman, Firavun ve Musa’nın döneminde mi yaşadı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 1:11………Firavun için Pitom ve Raamses ambar şehirlerini yaptılar. Çıkış 2:9-10*……Firavunun kızı ona dedi: Bu çocuğu al, ve onu benim için emzir, ve ben senin ücretini veririm. Ve kadın çocuğu aldı, ve onu emzirdi. Ve çocuk büyüdü, ve onu Firavunun kızına getirdi, ve onun oğlu oldu.…
Devamı