Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

100. İsa Mesih çocukken hiç mucize yaptı mı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Luka 2:40……….Çocuk büyüyor, bilgelikte yetkinleşip güçleniyordu. Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi.

Luka 3:21-23*……sonra da İsa vaftiz oldu…Kutsal Ruh…O’nun üzerine indi. İsa’nın kendisi görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı.

Yuhanna 2:11*……İsa ilk mucizesini Celile’nin Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O’na iman ettiler.


KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:45-46.Melekler demişti ki: “Ey Meryem, Allah seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor: Adı Meryem oğlu İsa Mesih’dir…“Beşikte ve yetişkinlikte insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır.

Al-i İmrân 3:49*…“Onu İsrail oğullarına bir elçi yapacak: “Ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratır, ona üflerim, Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir…

Maide 5:110-117*…Allah demişti ki: “Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla, hani seni Ruhu’l-Kudüs ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun; sana kitabı, hikmeti, Tevratı ve İncil’i öğrettim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde birşey yaratıyor, içine üflüyordun, benim iznimle kuş oluyordu…

Meryem 19:29-30….(Meryem,) Çocuğu gösterdi. Dediler ki beşikteki çocukla nasıl konuşuruz?” (Çocuk): “Ben Allah’ın kuluyum, dedi; (O) bana kitabı verdi, beni peygamber yaptı.”

Mü’minum 23:50…..Meryem oğlunu ve annesini bir mucize kıldık ve onları oturmaya uygun, çeşmeli bir tepeye yerleştirdik.Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’e göre, İsa Mesih çocukken değil, ancak 30 yaşına geldikten, vaftiz olduktan ve Kutsal Ruh’la dolduktan sonra mucizeler yapmaya başlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir