Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Yazar: Admin

Vaftiz Nedir? Kimler Vaftiz Edilir?

Vaftiz Nedir? Kimler Vaftiz Edilir?

I. BÖLÜMEski Antlaşma döneminde Tanrı halkına iki ana ruhsal tören  [1]verilmişti. Bunlardan birincisi İbrahim zamanında verilen “Sünnet”, diğeri ise Musa zamanında verilen “Fısıh” idi. Bunların her ikisi de İsa Mesih’in yapacağı kurbana işaret ettikleri için kan ile gerçekleşmekteydi. Yeni Antlaşma döneminde Kiliseye yine iki ruhsal tören “sakrament” verilmiştir. Bunlardan biri “Vaftiz”, diğeri ise “Rab’bin Sofrası”’dır. Bunlar…
Devamı

Azizler, Melekler, Meryem Ana, İsa resim

Hristiyanlıkta Melekler

Melekler Kutsal Kitap’ta çok faaldirler ve Tanrı tarafından haberci, savaşçı ve hizmetçi olarak kullanılırlar. Melek sözcüğünün aslı, “Haberci” anlamında gelen Yunanca “Angelos” kelimesinden gelmektedir.  Melekler etten ve kemikten bir vücuda sahip olmayan ruhsal varlıklar olmalarına rağmen, anladığımız kadarıyla insan biçiminde gözükebiliyorlar (Yaratılış 19:1-22). Meleklerin birçok görevleri vardır. Tanrı’ya övgüler sundular (Mezmur 103:20), Dünya’ya haberci olarak hizmet ettiler (Luka 1:11-30,…
Devamı

Hristiyanlıkta Oruç

Hristiyanlıkta Oruç

I. BÖLÜM HIRİSTİYANLIKTA ORUÇHıristiyanlıkta oruç genelde yılın belirli ayı için konmuş bir ibadet biçimi değildir. Kiliselerin ibadet takvimlerinde cemaati teşvik ve bir hatırlatma olarak oruç dönemleri yer almasına karşın imanlılar diledikleri zaman oruç tutabilirler. Orucu; kişinin kendini alçaltarak ruhsal olanı aramak için yiyecek ve içecek şeylerden belirli bir süre uzak durması olarak tanımlamamız mümkündür. Oruçta esas olan;…
Devamı

Kurtuluş Bilimi

Hristiyanlık Nedir

Hıristiyan kimdir?Türkiye’de genel kanıya göre, İsa peygamberin öğretilerini izleyen, özellikle batı ülkelerinde yaşayan kişiler Hıristiyan’dır. Türkler ise Hıristiyan olamaz.  Bu genel düşünce oldukça önemli yanlışlar içermektedir. Başta Amerika ve çeşitli Avrupa ülkeleri olmak üzere batılı ülkelerde çok sayıda Hıristiyan’ın yaşadığı doğrudur. Ancak bu ülkelerde yaşayanların hepsi Hıristiyan değildir. Hıristiyanlık batılılara özgü bir inanç değildir. “Hıristiyan” sözcüğü ilk…
Devamı

İncil Nasıl Yazıldı

İncil Nasıl Yazıldı?

YENİ ANTLAŞMA (İNCİL) VE İÇİNDEKİLER Kutsal Kitap’ın ikinci kısmı olan Yeni Antlaşma (İncil), hem Yahudilerin hem de Hıristiyanlar’ın kabul ettikleri Eski Antlaşma’nın devamıdır. Tevrat, Zebur ve peygamberlerin kitaplarından oluşan Eski Antlaşma, Kurtarıcı İsa’nın gelişi için Tanrı’nın dünyayı nasıl hazırladığını anlatır; Yeni Antlaşma, İsa’nın nasıl geldiğini, neler yaptığını anlatır. Eski antlaşma Tanrı’nın vaatlerini içeren kitaptır; Yeni…
Devamı

Hıristiyanlık'ta Flört-Evlilik

Hıristiyanlık’ta Flört-Evlilik

Hıristiyanlıkta Flört Etmek: İsa Mesih imanlısı olanlar için flör1 etmek nasıl olması lazım? Kutsal Kitab’a baktığımızda flört etme diye bir olayı görmüyoruz, ayrıca özel olarak bu konu hakkında ayetleri bulamıyoruz.Acaba Rabbimiz bu konuda bilgisiz kalmamızı mı istedi? Yada hayatımızda böyle bir durum karşımıza çıktığında kafamıza göre mi hareket etmemizi istiyor? Kesinlikle hayır! Çünkü Rab hayatımızın tümüyle…
Devamı

Yahuda'nın Mektubu

Yahuda’nın Mektubu

ÇÖL DÜŞÜNCELERİ  Giriş :Kendi yaşamımda gördüğüm bir şey var ki Tanrı’nın sözünde yaşam vardır. Ben iman ettikten sonra Tanrı’nın beni kendisine hizmet etmek için çağırdığını anladım. Ama bu çağrıyı aldığım zaman yaşamımda değişmesi gereken çok şey vardı. Tanrı sözünü öğrenmem lazımdı, bir Mesih imanlısı olarak büyümem gerekiyordu, ama yeterince büyümemiştim bu yüzden Rab’bin beni kullanmayacağını düşünüyordum.…
Devamı

Ondalık Vermek

Neden Ondalık Vermeliyiz?

Kutsal Kitap ondalık verme konusunda ne öğretir? Para konusunda ne demektedir? Bunlar Mesih’e iman etmiş İncil’i yaşamaya başlamış inanlılar için önemli sorulardır. Çünkü Mesih İsa’yı gerçek anlamda yüreğine almış her Hıristiyan Tanrı’nın istemini bilmek ister.Her konuda Tanrı’nın isteğini yerine getirmeyi amaçlar. Kutsal Kitap ‘ta Malaki bölümü bu konu hakkında bize Tanrı görüşünü bildirmektedir. Bize her şey…
Devamı

Rabbin Duası

Rab’bin Duası

GİRİŞ :Çevremize baktığımız zaman birçok inanç görüyoruz ve bu inançlarda yaşayan insanların hepsi bir şekilde Tanrı’ya yaklaşmak için Dua ediyorlar hemen hemen bütün dinlerde duanın çok büyük bir önemi var.Biz Hıristiyanlarda duaya çok önem veriyoruz öyle değil mi? Ve her fırsatta dua ediyoruz.Çünkü incil bize bunu buyuruyor.İçimizden bir kardeş hastalanıyor ve biz O’nun üzerine el…
Devamı

Samsun Kilisesi Fotoğraflar

Rab’bin Sadakati

Yeremya’nın Ağıtları 3:22-23=> Yeremya’nın acılarını anlat. (37:15, 38:6) cezaevine girdi, içi çamur dolu sarnıca attılar, iftiralara uğradı, insanlar ona tükürüp dövdüler ve onunla alay ettiler. Bütün bunlara rağmen Yeremya’nın bildiği en önemli şey Rab’bin sadakati idi. Davut, Daniel, Pavlus ve daha onlar gibi bir çok kişi bütün bu insanlar Tanrı’nın ne kadar sadık olduğunu keşfettiler ve…
Devamı