Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kurtuluş nedir? Kurtuluş hakkındaki Hristiyan doktorini nedir?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : Kurtuluş nedir? Kurtuluş hakkındaki Hristiyan doktrini nedir?

Yanıt: Kurtuluş tehlike ya da acı çekmeden kurtarılmaktır. Kurtarmak korumak anlamına da gelir. Sözcük, zafer, sağlık ya da koruma düşüncelerini taşır. Kutsal Kitap bazen kurtulmuş ya da kurtuluş sözcüklerini geçici fiziksel kurtarılıştan söz etmek için kullanır. Pavlus’un hapisten kurtarılışı buna bir örnektir (Filipililer 1:19).Daha sık bir biçimde “kurtuluş” sözcüğü, sonsuz, ruhsal bir kurtuluşla ilgilidir. Pavlus Filipili zindancıya kurtulmak için ne yapması gerektiğini söylediğinde, zindancının sonsuz geleceğinden söz ediyordu (Elçilerin İşleri 16:30-31). İsa, kurtulmayı Tanrı’nın Egemenliği’ne girmekle eş tutmuştu (Matta 19:24-25).Biz neden kurtulduk? Kurtuluş konusundaki Hristiyan doktrininde bizler “gazap”tan, yani Tanrı’nın günah üzerindeki yargısından kurtarıldık (Romalılar 5:9; 1 Selanikliler 5:9). Günahımız bizi Tanrı’dan ayırdı ve günahın sonucu da ölümdür (Romalılar 6:23). Kutsal Kitap’a göre kurtuluş günahın sonucundan kurtulmamızdan söz eder ve bu yüzden de günahın kaldırılmasını içerir.Kurtarma işini kim yapar? Sadece Tanrı günahı kaldırıp bizi günahın cezasından kurtarabilir (2 Timoteos 1:9; Titus 3:5).Tanrı nasıl kurtarır? Kurtuluş konusundaki Hristiyan doktrininde Tanrı bizleri Mesih aracılığıyla kurtarmıştır (Yuhanna 3:17). Kurtuluşumuzu kesin olarak gerçekleştiren İsa’nın çarmıhtaki ölümü ve bunun ardından ölümden dirilmesidir (Romalılar 5:10; Efesliler 1:7). Kutsal Kitap, kurtuluşun Tanrı’nın lütufkâr hak edilmemiş armağanı olduğunu (Efesliler 2:5, 8) ve sadece İsa Mesih’e iman aracılığıyla insanlara açık olduğunu (Elçilerin İşleri 4:12) çok açık bir şekilde bildirir.Bizler kurtuluşu nasıl alırız? Bizler imanla kurtulduk. İlk olarak, İsa’nın ölümü ve dirilişinin iyi haberi olan (Efesliler 1:13) Müjde’yi işitmeliyiz. Bundan sonra iman etmeli yani Rab İsa’ya tamamen güvenmeliyiz (Romalılar 1:16). Bu da tövbe etmeyi yani, günah ve Mesih hakkında fikrimizi değiştirmeyi (Elçilerin İşleri 3:19) ve Rab’bin ismine yakarmayı (Romalılar 10:9-10, 13) gerektirir.Kurtuluş konusundaki Hristiyan doktrini, “Tanrı’nın tövbe ve Rab İsa’ya iman şartlarını imanla kabul edenlere verilen Tanrı’nın lütfuyla, günah için sonsuz cezadan kurtarılmak” olarak tanımlanabilir. Kurtuluş sadece İsa aracılığıyla vardır (Yuhanna 14:6; Elçilerin İşleri 4:12) ve sağlayış, güvence ve güvenlik konularında sadece Tanrı’ya bağlıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir