Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Kötülüğü Tanrı mı yarattı?

Tanrı Hakkında Sorular
Soru : Kötülüğü Tanrı mı yarattı?
Yanıt: İlk bakışta, eğer her şeyi Tanrı yarattıysa, o zaman kötülük de Tanrı tarafından yaratılmış gibi görünebilir. Ancak, kötülük bir kaya ya da elektrik gibi bir “şey” değildir. Bir kavanoz kötülük alamazsınız. Kötülüğün kendi kendine bir varlığı yoktur; kötülük aslında iyiliğin eksikliğidir. Örneğin, çukurlar gerçektir ama sadece başka bir şeyin içinde vardırlar. Toprağın olmadığı bir yere çukur deriz ama çukur topraktan ayrılamaz. Bu yüzden, Tanrı yarattığı zaman, yarattığı her şeyin iyi olduğu doğrudur. Tanrı’nın yarattığı iyi şeylerden biri, iyiliği seçme özgürlüğüne sahip olan yaratıklardı. Gerçek bir seçime sahip olunması için, Tanrı’nın seçilmek üzere iyilikten başka bir şeyin var olmasına izin vermesi gerekiyordu. Bunun üzerine Tanrı, bu özgür meleklerin ve insanların iyiliği seçmelerine ya da iyiliği reddetmelerine (kötülüğü seçmelerine) izin verdi. İki iyi şey arasında kötü bir ilişki var olduğunda buna kötülük deriz ama bu yaratılması için Tanrı’ya ihtiyaç olan bir “şey” haline gelmez.Belki başka bir örnek bunu daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Birisi, “Soğuk var mıdır?” diye sorsa, bunun yanıtı büyük bir olasılıkla, “evet” olurdu. Ancak, bu doğru değildir. Soğuk diye bir şey yoktur. Soğuk, ısının eksikliğidir. Aynı şekilde, karanlık diye bir şey de yoktur; karanlık ışığın eksikliğidir. Kötülük, iyiliğin yokluğudur ya da daha iyi bir tanımı şöyledir: kötülük Tanrı’nın eksikliğidir. Tanrı’nın kötülüğü yaratması değil, sadece iyiliğin eksikliğine izin vermesi gerekmişti.Tanrı kötülüğü yaratmamıştır ama kötülüğe izin verir. Eğer Tanrı kötülük olasılığına izin vermemiş olsaydı, hem insanlar ve hem de melekler Tanrı’ya istedikleri için değil, zorunlu oldukları için hizmet ederlerdi. Tanrı, programlanmış olduklarından ötürü sadece Kendisinin yapmalarını istediği şeyleri yapan “robotlar” istemiyordu. Tanrı, bizim gerçekten özgür bir iradeye sahip olup Kendisine hizmet etme konusunda kendi seçimlerimizi yapmamız için kötülük olasılığına izin vermiştir.Ölümlü insanlar olarak bizler, ölümsüz bir Tanrı’yı hiçbir zaman tamamen anlayamayız (Romalılar 11:33-34). Bazen Tanrı’nın neden bir şey yaptığını anladığımızı zannederiz ancak daha sonra bunun ilk önce düşündüğümüzden farklı bir nedenden ötürü olduğunu öğreniriz. Tanrı durumlara kutsal ve sonsuz bir bakış açısıyla bakar. Biz durumlara, günahlı, dünyasal ve geçici bir bakış açısıyla bakarız. Tanrı, Adem’le Havva’nın günah işleyeceğini bildiği halde neden insanı yeryüzüne koydu ve böylelikle bütün insanlığın başına kötülük, ölüm ve acı getirdi? Tanrı neden hepimizi yarattıktan sonra bizi kusursuz olacağımız ve hiç acı çekmeyeceğimiz bir yer olan cennette bırakmadı? Bu sorular, bu dünyadayken yeterli bir şekilde yanıtlayamayacağımız sorulardır. Bilebileceğimiz bir şey varsa o da, Tanrı’nın yaptığı her şeyin kutsal ve kusursuz olduğu ve nihai olarak O’nu yücelteceğidir. Tanrı bizlere Kendisine tapınıp tapınmama konusunda gerçek bir seçenek vermek için kötülük olasılığına izin vermiştir. Tanrı kötülüğü yaratmamış ama ona izin vermiştir. Eğer kötülüğe izin vermemiş olsaydı, O’na kendi irademizle yapmış olduğumuz bir seçimden ötürü değil, zorunlu olduğumuz için tapınırdık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir