Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

İsa Mesih’in dirilişi neden önemlidir?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : İsa Mesih’in dirilişi neden önemlidir?

Yanıt: İsa Mesih’in dirilişi birkaç nedenden ötürü önemlidir. İlk olarak, Tanrı’nın Kendisinin büyük gücüne tanıklık eder. Dirilişe inanmak Tanrı’ya inanmaktır. Eğer Tanrı varsa ve eğer evreni yaratmışsa ve evren üzerinde güce sahipse, ölüleri diriltme gücüne de sahiptir. Eğer Tanrı böyle bir güce sahip değilse, bizim imanımız ve tapınmamıza layık bir Tanrı değildir. Ancak hayatı yaratmış olan onu ölümden sonra diriltebilir, ancak O ölümün kendisinin korkunçluğunu geri çevirebilir ve sadece O ölümün dikenini ve mezarın zaferini kaldırabilir (1 Korintliler 15:54-55). Tanrı İsa’yı ölümden dirilterek Kendisinin yaşam ve ölüm üzerindeki mutlak egemenliğini hatırlatır.İkinci olarak, İsa’nın dirilişi Hristiyan inancının temel ilkelerinden biri olan insanların dirilişine bir tanıktır. Sadece Hristiyanlık’ın, bütün diğer dinlerden farklı olarak, ölümü yenen ve izleyicilerinin de aynısını yapacaklarını vaat eden bir kurucusu vardır. Bütün diğer dinler sonunda mezara giren insanlar ve peygamberler tarafından kurulmuşlardır. Bizler Hristiyanlar olarak Tanrımız’ın insan haline gelip bizim günahlarımız için ölmüş olması ve üçüncü gün dirilmiş olmasında teselli buluruz.Mezar O’nu tutamamıştı. İsa Mesih diridir ve günümüzde cennette Baba Tanrı’nın sağında oturmaktadır.Pavlus, I Korintliler 15’de, Mesih’in dirilişinin önemini ayrıntılı bir şekilde açıklar. Korint’tekilerin bazıları ölümden dirilmeye inanmıyordu ve Pavlus bu bölümde eğer diriliş olmasaydı bunun neden olacağı altı felaketsel sonucu bildirmektedir: 1) Mesih’i bildirmek anlamsız olurdu (14. ayet); 2) Mesih’e iman yararsız olurdu (14. ayet); 3) dirilişe tanıklık eden ve dirilişi bildiren herkes yalancı olurdu (15. ayet); 4) kimse günahtan kurtarılamazdı (17. ayet); 5) daha önceki bütün inanlılar yok olurdu (18. ve 6. ayet), Hristiyanlar dünya yüzündeki en acınacak insanlar olurdu (19. ayet). Ama Mesih ölümden gerçekten de dirilmiştir ve “ölmüş olanların ilk örneği olmuştur” (20. ayet), bu da bize bizim de dirilişte Kendisini izleyeceğimiz konusunda güvence verir.Esinlendirilmiş Tanrı Sözü, İsa Mesih Kendi Bedeni olan Kilise’yi almak için geri döndüğünde inanlının dirilişini garantiler. Böylesine bir umut ve güvence Pavlus’un 1 Korintliler 15:55’de yazdığı gibi, “Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede?” şeklinde büyük bir zafer ezgisine yol açar.Bu son ayetler dirilişin önemiyle nasıl alakalıdır? Pavlus bu soruya şöyle yanıt verir: “Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın” (58 ayet).Yeni bir yaşama diriltileceğimizi bildiğimiz için, tıpkı kendisinin yaptığı gibi bizim de Mesih’in uğruna zulüm ve tehlikelere katlanabileceğimizi hatırlatır (29-31 ayetler). Bizler tarih boyunca yaşayan ve yeryüzündeki yaşamlarını diriliş aracılığıyla sonsuz yaşama değişen binlerce şehidin örneğini izleyebiliriz.Diriliş her inanlı için mükemmel ve yüce bir zaferdir. İsa Mesih Kutsal Yazılar’a göre, ölmüş, gömülmüş ve üçüncü gün dirilmiştir. Ve yeniden dönecektir! Önce Mesih’e ait ölüler dirilecek ve ondan sonra O geldiğinde yaşamakta olanlar değişip yeni, yüceltilmiş bedenlerini alacaklar (1 Selanikliler 4:13-18). İsa Mesih’in dirilişi kurtuluş için neden mi önemlidir? İsa Mesih’in ölümü, Tanrı’nın İsa’nın bizim namımıza sunduğu kurbanı kabul ettiğini göstermektedir. Tanrı’nın bizi ölümden diriltme gücüne sahip oluğunu kanıtlamaktadır. Mesih’e iman edenlerin ölü kalamayıp, sonsuz yaşama diriltileceklerini garantiler. Kutlu umudumuz budur!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir