Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Hristiyan’ın kurtarılmasının anlamı nedir?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : Hristiyan’ın kurtarılmasının anlamı nedir?

Yanıt: Herkesin kurtarılmaya ihtiyacı vardır. Doğal durumumuz suçlulukla nitelendirilir: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23). Mesih’in kurtarışı bizi suçluluktan özgür kılmıştır: “İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar” (Romalılar 3:24).Kurtarılışın yararlarına sonsuz yaşam Vahiy 5:9-10), günahların bağışlanması (Efesliler 1:7), doğruluk (Romalılar 5:17), yasanın lanetinden özgürlük (Galatyalılar 3:13), Tanrı’nın ailesine evlat olarak kabul edilmek (Galatyalılar 4:5), günaha kölelikten kurtarılmak (Titus 2:14; 1 Petrus 1:14-18), Tanrı’yla barışıp esenlik içinde olmak (Koloseliler 1:18-20) ve Kutsal Ruh’un içimizde yaşaması da (1 Korintliler 6:19-20) dahildir. O zaman kurtarılmak, bağışlanmak, kutsal, aklanmış, özgür olmak, Tanrı’nın ailesine evlat olarak kabul edilmek ve Tanrı’yla barıştırılmaktır. Ayrıca bakınız Mezmur 130:7-8; Luka 2:38 ve Elçilerin İşleri 20:28.Kurtarmak sözünün anlamı “satın almak”tır. Bu terim esas olarak bir kölenin özgürlüğünü satın almasıyla ilgili olarak kullanılırdı. Bu terimin Mesih’in çarmıhtaki ölümüne uygulanması çok anlamlıdır. Eğer biz “kurtarıldıysak” o zaman daha önce köle konumundaydık. Tanrı bizim özgürlüğümüzü satın almıştır ve bizler artık günahın ya da Eski Antlaşma yasasının boyunduruğu altında değiliz. “Kurtarılış”ın bu mecazi kullanımı, Galatyalılar 3:13 ve 4:5’in öğretisini oluşturur.Fidye sözcüğü de kurtarılmakla ilgili Hristiyan kavramıyla bağlantılıdır. İsa bizim günah ve onun sonuçlarından kurtarılmamızın bedelini ödemiştir (Matta 20:28; 1 Timoteos 2:6). İsa hayatını bizim hayatımız için vermiştir. Hatta Kutsal Yazılar, kurtarılışın ancak, ”O’nun kanı aracılığıyla” yani O’nun ölümü aracılığıyla mümkün olduğunu çok açık bir şekilde bildirir (Koloseliler 1:14).Cennetin sokakları, kendileri bunu hiçbir şekilde hak etmeden kendilerini kurtarılmış, bağışlanmış ve özgür bulan eski esirlerle dolu olacaktır. Günaha esir olan kişiler şimdi kutsallar olmuşlardır. Boğazlanmış Kurtarıcı’ya yeni bir ezgi, bir övgü ezgisi söylememize şaşmamalı (Vahiy 5:9). Bizler günahın köleleriydik, Tanrı’dan sonsuzluk boyunca ayrılmaya mahkûm edilmiştik. Mesih bizi kurtarmak için bedeli ödedi ve bu da bizim günaha kölelikten özgür kılınmamıza ve o günahın sonsuz sonuçlarından kurtarılmamıza neden oldu.
.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir