Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Aklanma nedir?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : Aklanma Nedir?

Yanıt: Basitçe söylemek gerekirse, aklamak, kişiyi doğru ilan etmek ve Tanrı’yla doğru bir konuma koymaktır. Aklanma, Tanrı’nın Mesih’i kabul edenleri, Mesih’in doğruluğunun Mesih’i kabul edenlerin hesaplarına geçirilmesini temel alarak doğru ilan etmesidir (2 Korintliler 5:21). Aklanma Kutsal Yazılar boyunca bulunan bir ilke olduğu halde, inanlıların aklanmasını tanımlayan ana ayetler Romalılar 3:21-26’dır: “Ama şimdi Yasa’dan bağımsız olarak Tanrı’nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih’e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa’ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.”Bizler kurtulduğumuz anda aklandık ve doğru ilan edildik. Aklanma bizi doğru kılmaz, bunun yerine bizi doğru ilan eder. Bizim doğruluğumuz İsa Mesih’in bitmiş işine iman etmemizden gelir. O’nun sunduğu kurban, bizim günahımızı örterek Tanrı’nın bizi kusursuz ve lekesiz görmesine izin verir. İnanlılar olarak bizler Mesih’te olduğumuzdan, Tanrı bize baktığı zaman Mesih’in Kendi doğruluğunu görür. Bu da Tanrı’nın kusursuzluk talebini karşılayarak; böylece Tanrı bizi doğru ilan eder, bizi aklar.Romalılar 5:18-19 bunu çok iyi bir şekilde özetler: “İşte, tek bir suçun bütün insanların mahkûmiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır.” Tanrı’nın esenliğinin yaşamlarımızda hüküm sürebilmesi aklanmış olmamızdan ötürüdür. İnanlılar, aklanmadan ötürü kurtuluşun güvencesine sahip olabilirler. Aklanma, Tanrı’nın kutsallaştırma sürecini, yani Tanrı’nın zaten konumsal olarak sahip olduğumuz kutsallaşmayı gerçek kılma sürecini, başlatmasını sağlar. “Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz” (Romalılar 5:1).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir