Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

98. Musa evlenebilmek için, kızın babasına yıllarca çalışmak zorunda kaldı mı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 29:13-20*…Laban kız kardeşinin oğlu Yakubun haberini işitince, onu karşılamağa koştu, kendisini kucaklayıp öptü, ve onu evine getirdi…Ve Laban ona dedi: Sen gerçek benim kemiğim ve etimsin…Ve Labanın iki kızı vardı; büyüğünün adı Lea, ve küçüğünün adı Raheldi…Yakup Raheli sevdi ve dedi: Küçük kızın Rahel için sana yedi sene hizmet ederim. Ve Laban dedi: onu sana vermek, onu başka adama vermekten iyidir…Ve Yakup Rahel için yedi sene hizmet etti.

Çıkış 2:15-22*…..Midyan kahininin yedi kızı vardı ve gelip su çektiler…çobanlar gelip onları kovdular…Musa onlara yardım edip sürülerini suvardı…babaları …dedi: Nasıl oldu da, bugün çabuk geldiniz?…dediler: Mısırlı bir adam bizi çobanların elinden kurtardı …kızlarına dedi:…onu çağırın da ekmek yesin…Musa o adamla oturmağa razı oldu; o da kızı Tsipporayı Musaya verdi.

KURANA GÖRE
Kasas 28:23-28*….Medyen suyuna varınca…insanların (hayvanlarını) suladıklarını gördü…(hayvanlarını) sudan meneden iki kız buldu…(Musa onlara): “İşiniz nedir?” dedi. Dediler ki: “Çobanlar sulayıp çekilmeden biz (onların içine sokulup hayvanlarımızı) sulamayız…(Musa) onlarınkini (de) suladı…iki kızdan biri…ona geldi: “Babam seni çağırıyor” dedi…(Kızların babası Musa’ya)…Bana sekiz yıl hizmet etmen şartıyle şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Dipnot : Kuran’da anlatılan bu olay, Kitab-ı Mukaddes’e göre Musa ile ilgili değil, Yakup ile ilgilidir. Yakup evlenebilmek için, kızların babasına “sekiz” sene değil, “yedi” sene çalışmıştır. Kitab-ı Mukaddes’e göre, Musa ise, kızların babası için çalışmasına gerek kalmadan evlenmiştir. Kur’an’da bu olayla ilgili hem isimler hem de seneler karışmıştır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir