Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

88. İsa Mesih’ten sonra (M.S.), Allah, diğer insanlara karşı savaşı (cihad) onaylar mı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Luka 6:27 & 35…..siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın …karşılık beklemeden ödünç verin.

Romalılar 12:17-21*..Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin…Düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa su ver…kötülüğü iyilikle yen.

Galatyalılar 5:19-21..Benliğin işleri açıktır. Bunlar…düşmanlık…

Efesliler 6:10-18*.savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki…

2 Timoteyus 2:24-26..Rab’bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine…

Titus 3:1-6……..İmanlılara…Kavgacı değil uysal olsunlar.

Yakup 1:20………insanın öfkesi, Tanrı’nın istediği doğruluğu sağlamaz.

KURANA GÖRE
Bakara 2:191-193…Onları nerede yakalarsanız öldürün… din yalnız Allah’ın olsun.

Bakara 2:194-195…Kim size saldırırsa…siz de ona saldırın.

Bakara 2:216*……Gerçi hoşunuza gitmez ama, size savaş yazıldı (farz kılındı).

Bakara 2:244…….Allah yolunda savaşın…

Nisa 4:71-78…….Ey inananlar…birlikte savaşa gidin.

Nisa 4:84……….İnananları da (savaşa) teşvik et… şiddetli…

Maide 5:45………onlara, cana can, göze göz…kısas yazdık.

Enfal 8:39………din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın!

Enfal 8:64-66*…..Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et.

Tevbe 9:5……….(Allah’a) ortak koşanları nerede bulursanız öldürün.

Tevbe 9:12………dininize dil uzatırlarsa, o küfür önderleriyle hemen savaşın.

Tevbe 9:29………Kendilerine Kitab verilenlerden…savaşın.

Tevbe 9:41-52……savaşa çıkın…Allah yolunda cihad edin.

Muhammed 47:4……inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun.

Saf 61:2-4………Allah, kendi yolunda…çarpışanları sever.

Tahrim 66:9……..Ey peygamber, kâfirlerle ve ikiyüzlülerle savaş…sert davran.

Dipnot : Bu soru, Tevrat’ın bakış açısıyla değil, İncil’in öğretişine göre sorulmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir