Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

58. Hz. Muhammed, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin yaptığı gibi, görünen mucizeler yapmış mıydı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Çıkış 4:4-5……..Elini uzat, ve onun kuyruğundan tut…sana göründüğüne inansınlar.

1 Krallar 18:24*…Yehovanın ismini çağıracağım; ve hangi Allah ateşle cevap verirse, Allah odur.

Markos 5:22-43…..“Kızın öldü”…İsa…korkma sadece iman et! dedi…“Kızım sana söylüyorum, kalk”…kalktı, yürümeye başladı.

Markos 6:45-51*….İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı…dehşete kapılmıştı.

Markos 6:53-56…..hastaları…sadece giysisinin…Dokunanların hepsi de iyileşiyordu.

Yuhanna 14.11……Bana iman edin; Ben Baba’dayım…Hiç değilse, bu işlerden dolayı iman edin.

Elç. İş. 2:22……İsa…mucizeler…belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.

Elç. İş. 2:43……Elçilerin aracılığıyla birçok harikalar ve mucizeler yapılıyordu.

Elç. İş. 19:11…..Tanrı, Pavlus’un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu.

2 Korintliler 12:11-12..Elçiliğimin kanıtları aranızda büyük… mucizelerle gösterildi.

İbraniler 2:3-4….Tanrı…belirtiler, harikalar, çeşitli mucizelerle…tanıklık etti.

KURANA GÖRE
Bakara 2:92 & 118..Mûsâ, size açık delîllerle gelmişti…

Al-i İmrân 3:45-49.İsa…Ben size Rabbinizden bir mucize getirdim…ölüleri diriltirim…

En’am 6:37 & 124*..“Ona Rabbi’nden bir mucize indirilmeli değil miydi? De ki: “Şüphesiz Allah, bir mucize indirmeğe kadirdir, fakat…

Yunus 10:20*…….“Ona Rabb’inden bir mucize indirilmeli değil mi?” diyorlar. De ki “Gayb Allah’ındır.”

Ra’d 13:27………“Ona Rabb’inden bir ayet indirilmeli değil miydi?” diyorlar. De ki: “Allah…”

İsra 17:59………Halbuki biz o (istenen) mucizeleri, yalnız korkutmak için göndeririz. Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te 157 “mucize” bulunmasına karşın, Kur’an’da bunlar gibi açık olarak gösterilen mucizeler yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir